Статистична інформація про внутрішні змінні організації та її аналіз

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Работы по запросу 'Статистична інформація про внутрішні змінні організації та її аналіз'


только на русском | только на украинском
1.
Статистична інформація про внутрішні змінні організації та її аналіз
Курсовая Статистична інформація про внутрішні змінні організації та її аналіз

Статистична інформація про внутрішні змінні організації та її аналіз Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ Висновки. Використана література. Додатки. Статистика. Предметом статистики. Статистичні розрахунки.

В работе есть: таблицы более 10 шт., рисунки более 10 шт., выводы 1 шт.

Курсовая
Размер: 130.28 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Zeus
просмотреть
2.
Організація функціонального управління

Організація як об`єкт управління. Характеристика об`єкту дослідження. Аналіз організації як системи управління. Аналіз і діагностика макросередовища організації. Аналіз внутрішнього середовища організації.

Источники: 6 шт. 1999-2007гг. В работе есть: содержание, введение, заключение, таблицы более 10 шт., рисунки более 10 шт., выводы 5 шт.

Курсовая
Размер: 167.66 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): facmen2008
просмотреть
3.
Однофакторний і двофакторний дисперсійний аналіз

Кількісний вимір можливості появи випадкової події. Відомості про дисперсійний аналіз. Однофакторний та двофакторний дисперсійний аналіз. Спостереження як найважливіша ланка експерименту. Теорія ймовірності як наука про закономірності масових подій.

Источники: 5 шт. 1989-2004гг. В работе есть: содержание, введение, заключение, таблицы 3 шт., рисунки более 10 шт.

Реферат
Размер: 0.92 мб.
Язык: украинский
Разместил (а): roksim
просмотреть
4.
Інформаційне забезпечення та маркування непродовольчих товарів

Інформація як економічний ресурс в Україні як резерви підвищення виробництва оптимізації використання інших ресурсів. Інформаційна довідка на швейних виробах торговельного підприємства. Комерційна інформація особливості контролю якості швейних виробів.

Источники: 7 шт. 1979-2007гг. В работе есть: содержание, введение, заключение, таблицы 1 шт., приложения более 10 шт., рисунки более 10 шт., выводы 6 шт.

Курсовая
Размер: 46.4 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): incognito
просмотреть
5.
Основи проектного аналізу та його використання на практиці

Проектний аналіз в світі. Концепції проектного аналізу. Особливості широкомасштабних проектів радикально нових технологій. Зовнішні та внутрішні середовища. Життєвий цикл проекту. Функції керівника. Грошові потоки та їх роль в проектному аналізі.

Источники: 5 шт. 1998-2006гг. В работе есть: план, введение, заключение, рисунки 3 шт., выводы 6 шт.

Курсовая
Размер: 24.82 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): roksim
просмотреть
6.
Розробка систем менеджменту

Annotation. Загальна характеристика організації. Функції менеджменту на підприємстві Місія Ціль Оцінка і аналіз зов середовища. Управлінське дослідження сильних та слабких сторін Аналіз стратегічних альтернатив Вибір стратегії Планування реалізації стратегії Місія Вибір стратегії Формування бюджету.

Источники: 5 шт. 1989-2001гг. В работе есть: содержание, введение, заключение, рисунки более 10 шт., выводы 1 шт.

Реферат
Размер: 88.03 кб.
Язык: украинский
просмотреть
7.
Князь Костянтин Іванович Острозький

Князь Острозький один з найбільш впливових магнатів Великого князівства Литовського. Загальна інформація про. Костянтина Івановича Острозького. Костянтин Іванович Острозький видатний полководець. Костянтин Іванович Острозький захисник православ я.

Источники: 5 шт. 1978-1996гг. В работе есть: содержание, введение, заключение

Реферат
Размер: 16.84 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Чернокнижный Сергей
просмотреть
8.
Аналіз операцій з оперативної фінансової оренди лізингу майна підпр

Оренда види та значення. Аналіз ефективності оперативної оренди. Аналіз ефективності фінансової оренди. Аналіз стану розрахунків за орендовані основні засоби. Аналіз результатів інвентаризації орендованих основних засобів.

Источники: 5 шт. 1990-2005гг. В работе есть: план, введение, заключение, таблицы 8 шт., приложения 1 шт., выводы 1 шт.

Курсовая
Размер: 41.57 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Alexey
просмотреть
9.
Аналіз операцій з оперативної фінансової оренди (лізингу) майна підприємства

Оренда види та значення. Аналіз ефективності оперативної оренди. Аналіз ефективності фінансової оренди. Аналіз стану розрахунків за орендовані основні засоби. Аналіз результатів інвентаризації орендованих основних засобів.

Источники: 5 шт. 1990-2005гг. В работе есть: план, введение, заключение, таблицы 8 шт., приложения 1 шт., выводы 1 шт.

Курсовая
Размер: 41.58 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Alexey
просмотреть
10.
Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

Оренда види та значення. Аналіз ефективності оперативної оренди. Аналіз ефективності фінансової оренди. Аналіз стану розрахунків за орендовані основні засоби. Аналіз результатів інвентаризації орендованих основних засобів.

Источники: 5 шт. 1990-2006гг. В работе есть: план, введение, заключение, таблицы 7 шт., приложения 1 шт., выводы 2 шт.

Курсовая
Размер: 45.19 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Алексей
просмотреть
11.
Зміст та особливості управління органами розслідування ОВС

Організація інформаційної роботи в апаратах слідства та органах дізнання Прогностичний аналіз Комплексний аналіз безупинний аналіз Цільовий аналіз що принцип функція висновок. Реферат на тему. Вступ Висновок Важлива роль у боротьбі зі злочинністю приділяється розкриттю і розслідуванню злочинів.

Источники: 7 шт. 1972-2002гг. В работе есть: план, введение, заключение, выводы 1 шт.

Реферат
Размер: 17.52 кб.
Язык: украинский
просмотреть
12.
Статистичне вивчення рослинництва

Сучасний розвиток сільського господарства. України. Система показників статистики рослинництва. Статистична оцінка показників врожайності цукрових буряків та фактори що на неї впливають. Характеристика рядів розподілу.

Источники: 5 шт. 1993-2001гг. В работе есть: содержание, введение, заключение, таблицы более 10 шт., рисунки более 10 шт.

Курсовая
Размер: 138.52 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Володимир Сидоренко
просмотреть
13.
Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного ан

Аудит власного капіталу проводиться з метою підтвердження аудиторським висновком інформації про власний капітал та зміни у власному капіталі що сталися протягом звітного періоду. Аудитор перевіряє правильність складання порівнювальної відомості.

Источники: 7 шт. 1993-2004гг. В работе есть: содержание, введение, заключение, таблицы более 10 шт., рисунки 1 шт., сноски 1 шт.

Курсовая
Размер: 60.74 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): bsmt
просмотреть
14.
Закон як джерело екологічного права

Правове регулювання екологічних відносин в Україні підпорядковане законам і кодексам. Основними законами екологічного призначення є закони Про охорону навколишнього природного середовища Про екологічну експертизу Про екологічний аудит тощо.

Источники: 8 шт. 1991-2003гг. В работе есть: план, введение, заключение

Реферат
Размер: 11.96 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): lebronik
просмотреть
15.
Диригування та читання хорових партитур

Хорове мистецтво. Історія української хорової музики. Відомості про твір та його автора. Характеристика літературного тексту. Виникнення козацьких пісень. Музично теоретичний виконавчо хоровий аналіз. Український народний хор.

Источники: 9 шт. 1964-2002гг. В работе есть: план, введение, заключение, рисунки более 10 шт.

Диплом
Размер: 27.31 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): vel
просмотреть
16.
Поняття підстави і мета застосування запобіжних заходів

Поняття значення види запобіжних заходів їх характеристика. Підписка про невиїзд. Особиста порука. Порука громадської організації або трудового колективу. Застава. Взяття під варту. Нагляд командування військової частини.

Источники: 10 шт. 1973-2001гг. В работе есть: содержание, введение, заключение, сноски 8 шт.

Реферат
Размер: 33.37 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Sash
просмотреть
17.
Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

Мета і підстави застосування запобіжних заходів. Види запобіжних заходів та обставини що враховуються при їх обранні. Підписка про невиїзд. Особиста порука. Порука громадської організації або трудового колективу.

Источники: 11 шт. 1975-1996гг. В работе есть: план, введение, заключение, выводы 2 шт.

Реферат
Размер: 36.74 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Sash
просмотреть
18.
Філософія й теологія св Августіна

Св. Августін як родоначальник напряму неоплатонізму у християнстві. Історія життя. Аврелія Августина аналіз досліджень його чистої філософії твір Про град. Божий Полеміка св. Августина з Пелагієм. Філософський шлях через маніхейство до християнства.

Источники: 5 шт. 2001-2007гг. В работе есть: содержание, введение, заключение, выводы 2 шт.

Курсовая
Размер: 30.41 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Алексей
просмотреть
19.
Управление проэктами

Розробка і створення організаційної структури управління проектом. Розрахунок основних показників ефективності інвестиційних проектів. Аналіз проектних ризиків. Аналіз чутливості. Аналіз структури управління і розробка пропозицій по її удосконаленню.

Источники: 8 шт. 1996-2006гг. В работе есть: содержание, введение, заключение, таблицы более 10 шт., рисунки более 10 шт.

Курсовая
Размер: 72.04 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Ксюшка
просмотреть
20.
Аналіз гіпотез виникнення Землі і Сонячної системи

Уявлення про систему світу розташування в просторі і русі Землі Сонця планет зірок і інших небесних тіл. Спостереження переміщення Сонця серед зірок. Перша геліоцентрична система обертання небесних сфер.

Источники: 5 шт. 1974-1987гг. В работе есть: план, введение, заключение, таблицы 1 шт., выводы 2 шт.

Реферат
Размер: 34.63 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): shonenpl
просмотреть
21.
Характеристика твору Дж Свіфта Мандри Гулівера 2

Передумови виникнення та порівняльна характеристика твору Свіфта Мандри Гулівера Аналіз модифікації людської нікчемності і апогей твору як сатиричний пафос на людину. Актуальність питання про нове виховання як панацею для моральних вад суспільства.

Источники: 7 шт. 1972-2003гг. В работе есть: содержание, введение, заключение

Курсовая
Размер: 32.29 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Мирослава
просмотреть
22.
Характеристика твору Дж Свіфта Мандри Гулівера

Передумови виникнення та порівняльна характеристика твору Свіфта Мандри Гулівера Аналіз модифікації людської нікчемності і апогей твору як сатиричний пафос на людину. Актуальність питання про нове виховання як панацею для моральних вад суспільства.

Источники: 7 шт. 1972-2003гг. В работе есть: содержание, введение, заключение

Курсовая
Размер: 32.29 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Мирослава
просмотреть
23.
Організація та методика проведення уроку з теми Робота в компютерній мережі

Аналіз учбової дисципліни її ролі у підготовці фахівця та міжпредметних зв язків. Розробка поурочно тематичного плану та переліку комплексно методичного забезпечення для вивчення теми. Методика формування знань та умінь про роботу в комп ютерній мер вміти Тип уроку.

Источники: 11 шт. 1986-2008гг. В работе есть: содержание, введение, заключение, таблицы 7 шт., приложения 1 шт., рисунки более 10 шт., сноски 1 шт., выводы 5 шт.

Курсовая
Размер: 77.17 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Сергей
просмотреть
24.
Організація та методика проведення уроку з теми Векторний графічний редактор Corel Draw

Аналіз учбової дисципліни її ролі у підготовці фахівця та міжпредметних зв язків. Розробка поурочно тематичного плану та переліку комплексно методичного забезпечення теми. Методика формування знань та умінь про роботу з графічним редактором Corel Dr Вступ Тип уроку.

Источники: 10 шт. 1979-2008гг. В работе есть: содержание, введение, заключение, таблицы 6 шт., приложения 1 шт., рисунки более 10 шт., сноски 1 шт., выводы 5 шт.

Курсовая
Размер: 284.04 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Сергей
просмотреть
25.
Організація та методика проведення уроку з теми Робота в комп ютерній мережі

Аналіз учбової дисципліни її ролі у підготовці фахівця та міжпредметних зв язків. Розробка поурочно тематичного плану та переліку комплексно методичного забезпечення для вивчення теми. Методика формування знань та умінь про роботу в комп ютерній мережі.

Источники: 11 шт. 1986-2008гг. В работе есть: содержание, введение, заключение, таблицы 7 шт., приложения 1 шт., рисунки более 10 шт., сноски 1 шт., выводы 5 шт.

Курсовая
Размер: 77.21 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Сергей
просмотреть
26.
Форми та методи організації проведення аналітичної роботи на підприємстві

Форми та методи організації проведення аналітичної роботи на підприємстві. Використання в аналізі діалектичного методу. Вивчення і вимірювання причинних зв язків. Деталізація обєктів аналізу. Їх систематизація.

Источники: 8 шт. 1992-2000гг. В работе есть: содержание, введение, заключение, таблицы 4 шт., рисунки более 10 шт., выводы 3 шт.

Курсовая
Размер: 94.1 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Yulyashka
просмотреть© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.