Магистерские работы

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Магистерские работы


тип: Магистерская работа

только на русском | только на украинском
1.
Стратегія розвитку СП Кераміка на ринку України

На сучасному етапі розвитку з усіх видів спільного підприємництва основним джерелом надходження іноземних інвестицій в нашій країні виступають спільні підприємства. Створення сприятливого інвестиційного клімату в державі, галузі, регіоні або в окремій фірмі пов'язано з чітким регулюванням інвестиційної діяльності.
Суб'єктами інвестиційної діяльності є інвестори, замовники, виконавці робіт, користувачі об'єктів інвестиційної діяльності, а постачальники, юридичні особи ( банківські, страхові і посередницькі організації, інвестиційні біржі) і інші учасники інвестиційного процесу.

Источники: 9 шт. 1998-2006гг. В работе есть: план, введение, таблицы более 10 шт., рисунки более 10 шт., выводы 4 шт.

Магистерская работа
Размер: 138.42 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Алексей
просмотреть
2.
ЕГЭ и качество образования Организационно технологическое обеспечение ЕГЭ

Единый государственный экзамен как совмещение государственной итоговой аттестации выпускников х классов общеобразовательных учреждений и вступительных испытаний в высшие и средние специальные учебные заведения его процедура и правила проведения.

Источники: 2 шт. 2003-2004гг. В работе есть: план, рисунки 2 шт.

Магистерская работа
Размер: 26.07 кб.
Язык: русский
Разместил (а): лена
просмотреть
3.
Народногосподарське значення виробництва овочiв вiдкритого i закритого грунту

Розвиток овочівництва та сегменти ринків овочів в Україні. Природно кліматичні та економічні умови сільськогосподарського виробництва. Економічна ефективність овочівництва. Виробництво овочів відритого і закритого грунту.

Источники: 11 шт. 1986-2003гг. В работе есть: содержание, введение, таблицы более 10 шт., рисунки 7 шт.

Магистерская работа
Размер: 109.34 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Seruj
просмотреть
4.
Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ Аграрний комерційний банк)

Теоретико правові основи валютних операцій комерційних банків. Організаційно економічна характеристика ват. Аграрний комерційний банк аналіз видів особливостей та перспектив розвитку його валютних операцій оцінка валютних ризиків при їх проведенн.

Магистерская работа Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ Аграрний комерційний банк)
Источники: 11 шт. 1993-2008гг. В работе есть: содержание, таблицы более 10 шт., приложения 6 шт., рисунки более 10 шт., сноски 2 шт.

Магистерская работа
Размер: 1.69 мб.
Язык: украинский
Разместил (а): Бондаренко С.В.
просмотреть
5.
Страхування життя в міжнародній системі пенсійного забезпечення

Оцінка можливостей використання систем міжнародного страхування життя для недержавного пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів України. Аналіз ефективності діяльності вітчизняних та іноземних страхових компаній на ринку страхування життя в Укра Мета дипломного дослідження оцінка можливостей використання систем міжнародного страхування життя для.

Магистерская работа Страхування життя в міжнародній системі пенсійного забезпечення
Источники: 4 шт. 2006-2008гг. В работе есть: введение, таблицы более 10 шт., приложения 6 шт., рисунки более 10 шт., сноски 2 шт.

Магистерская работа
Размер: 2.65 мб.
Язык: украинский
Разместил (а): Бондаренко С.В.
просмотреть
6.
Валютні операції банку на прикладі діяльності ВАТ Аграрний комерційний банк

Теоретико правові основи валютних операцій комерційних банків. Організаційно економічна характеристика ват. Аграрний комерційний банк аналіз видів особливостей та перспектив розвитку його валютних операцій оцінка валютних ризиків при їх проведенні Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в доведенні доцільності освоєння.

Магистерская работа Валютні операції банку на прикладі діяльності ВАТ Аграрний комерційний банк
Источники: 11 шт. 1993-2008гг. В работе есть: содержание, таблицы более 10 шт., приложения 6 шт., рисунки более 10 шт., сноски 2 шт.

Магистерская работа
Размер: 1.69 мб.
Язык: украинский
Разместил (а): Бондаренко С.В.
просмотреть
7.
ЕГЭ и качество образования Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ

Единый государственный экзамен как совмещение государственной итоговой аттестации выпускников х классов общеобразовательных учреждений и вступительных испытаний в высшие и средние специальные учебные заведения его процедура и правила проведения.

Источники: 2 шт. 2003-2004гг. В работе есть: план, рисунки 2 шт.

Магистерская работа
Размер: 26.06 кб.
Язык: русский
Разместил (а): лена
просмотреть
8.
Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на прикладі Старбільського обласного

Медичного училища. Сутність і структура виховної системи вищої школи технологія її побудови на сучасному етапі. Умови ефективного функціонування і розвитку управління виховною системою училища зміст діяльності всіх його учасників критерії оцінки практичної ефективності.

Источники: 6 шт. 1998-2005гг. В работе есть: таблицы 8 шт., приложения 3 шт., рисунки более 10 шт.

Магистерская работа
Размер: 167.26 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): kov.skripmail.ru
просмотреть
9.
Разработка и отладка программного обеспечения виртуальной лаборатории Программирование микроконтроллерных

Концепция построения виртуальной лаборатории вл Программирование микроконтроллерных систем. Принцип построения лабораторного практикума. Архитектура аппаратного обеспечения ВЛ. Аппаратные способы реализации генератора сигналов произвольной формы.

Источники: 2 шт. 2001-2002гг. В работе есть: содержание, введение, рисунки 7 шт., выводы 2 шт.

Магистерская работа
Размер: 0.69 мб.
Язык: русский
Разместил (а): RMe
просмотреть
10.
Проблемы совершенствования бухгалтерского учета контроля и управления в современных условиях

Проблемы отражения различных объектов бухгалтерского учета. Генезис развития инвестиционной деятельности. Вопросы совершенствования учета и аудита в различных сферах деятельности. Особенности отражения управленческого учета в системе менеджмента качества.

Источники: 5 шт. 2005-2009гг. В работе есть: содержание, введение, таблицы более 10 шт., приложения 2 шт., рисунки более 10 шт., выводы 2 шт.

Магистерская работа
Размер: 375.13 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Кирилл
просмотреть
11.
Учетналогообложение и контроль инвестиционной деятельности

Принципы учета и налогообложения инвестиций: реальных интеллектуальных финансовых. Учет затрат на проведение строительно-монтажных работ источники их финансирования у инвесторов организаций-застройщиков и пользователей объектов капитальных вложений.

Источники: 4 шт. 2004-2008гг. В работе есть: содержание, введение, таблицы более 10 шт., рисунки 6 шт., сноски 1 шт.

Магистерская работа
Размер: 261.45 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Роман
просмотреть
12.
Совершенствование системы неразрушающего контроля качества изделий на предприятиях машиностроительного

Реализация процессного подхода к организации неразрушающего контроля нк изделий в машиностроении. Совершенствование системы нк на примере предприятия ОАО. Тяжпромарматура : основные виды и характеристики дефектов факторы влияющие на качество НК.

Источники: 9 шт. 1972-2005гг. В работе есть: таблицы 2 шт., приложения 1 шт., рисунки более 10 шт., сноски 2 шт.

Магистерская работа
Размер: 117.3 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Дмитрий
просмотреть
13.
Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту

Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні. Українське законодавство про права свободи законні інтереси та обов язки людини і громадянина. Міжнародний захист прав людини. Органи внутрішніх справ і захист прав людини.

Источники: 11 шт. 1987-2002гг. В работе есть: содержание, введение, приложения 1 шт.

Магистерская работа
Размер: 122.86 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Sash
просмотреть
14.
Проблемы борьбы с организацией и содержанием притонов для занятия проституцией

Историко-правовой аспект и научная разработка теоретических основ решения проблем борьбы с организацией и содержанием притонов для занятия проституцией. Определение возможностей и основных направлений профилактики и предупреждения их организации.

Источники: 6 шт. 2000-2005гг. В работе есть: введение

Магистерская работа
Размер: 242.94 кб.
Язык: русский
Разместил (а): diffe
просмотреть
15.
Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ Глуховецьке

Коротка характеристика підприємства стов. Глуховецьке Аналіз та розрахунок механізованих енергозберігаючих технологій підприємства по заготівлі і зберіганню кормів. Розроблення екологічних заходів та охорони праці в механізованому кормовиробництві.

Магистерская работа Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ Глуховецьке
Источники: 8 шт. 1981-2006гг. В работе есть: таблицы более 10 шт., рисунки более 10 шт., сноски 1 шт.

Магистерская работа
Размер: 0.61 мб.
Язык: украинский
Разместил (а): Константин
просмотреть
16.
Характеристика стада бурої молочної худоби за господарсько-біологічними якостями в умовах агрофірми
Магистерская работа Характеристика стада бурої молочної худоби за господарсько-біологічними якостями в умовах агрофірми

Акліматизація великої рогатої худоби. Швіцька худоба на Україні і її участь у створенні і вдосконаленні бурих порід. Дослідження та характеристика стада бурої молочної худоби за господарсько-біологічними якостями в умовах агрофірми Бистрицька Реферат вступ огляд літератури Акліматизація великої рогатої худоби Швіцька худоба на Україні і її участь у.

Источники: 11 шт. 1972-2003гг. В работе есть: содержание, введение, таблицы 1 шт., рисунки 6 шт.

Магистерская работа
Размер: 449.05 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Ирина
просмотреть
17.
Влияние процессов в сфере моды на социальное поведение студенчества

Специфика социологических подходов к научному исследованию моды. Социальный ритм модного процесса его задачи формы и функции. Модное поведение индивида и группы в трансформирующемся обществе. Механизм влияния моды на социальное поведение студенчества.

Источники: 5 шт. 1990-2009гг. В работе есть: содержание, введение, таблицы 7 шт., рисунки 2 шт.

Магистерская работа
Размер: 218.8 кб.
Язык: русский
Разместил (а): marenkov
просмотреть
18.
Управління ефективністю підприємства в умовах фінансової кризи

Суть ефективності як економічної категорії. Методики аналізу ефективності діяльності підприємства АПК. Оцінка фінансових результатів аналіз капіталу та майна. Проблеми та перспективи державної підтримки підприємств апк в умовах фінансової кризи.

Источники: 8 шт. 1998-2008гг. В работе есть: таблицы более 10 шт., рисунки более 10 шт., сноски 3 шт.

Магистерская работа
Размер: 0.72 мб.
Язык: украинский
Разместил (а): Николай
просмотреть© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.