Магистерские работы

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Магистерские работы


тип: Магистерская работа

только на русском | только на украинском
1.
Пенсійна реформа в Україні

Пенсійна реформа започаткована Указом Президента України від 13 квітня 1998 року «Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні». У рамках цього стратегічного документа урядом запропоновані законопроекти «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення», що дає реальну можливість створити належну законодавчу базу, яка дозволить побудувати цивілізовану пенсійну систему.
Загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням будуть охоплені всі працюючі громадяни, в тому числі і ті, які забезпечують себе роботою самостійно, наймані працівники у приватному секторі економіки, агропромисловому комплексі, а також охоплені новими формами господарювання на селі, та всі особи, які осягли 16-річного віку.

В работе есть: содержание, введение, таблицы 1 шт., приложения 2 шт., рисунки 8 шт., сноски более 10 шт., выводы 1 шт.

Магистерская работа
Размер: 130.62 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Игорь
просмотреть
2.
Організаційно правове регулювання інвестиційної діяльності на прикладі Вінніцької області
Магистерская работа Організаційно правове регулювання інвестиційної діяльності на прикладі Вінніцької області

Інвестиційний процес в умовах ринкової економіки. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Компетенція органів державної влади. Проблеми створення сприятливого інвестиційного клімату у Вінницькій області.

В работе есть: введение, заключение, таблицы 1 шт., приложения более 10 шт., рисунки более 10 шт., выводы 1 шт.

Магистерская работа
Размер: 168.82 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Игорь
просмотреть
3.
Підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства

Теоретичні основи механізму забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності зат. Консорціум Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності зат.

В работе есть: план, введение, заключение, таблицы более 10 шт., приложения 2 шт., рисунки более 10 шт., выводы 8 шт.

Магистерская работа
Размер: 122.1 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Алексей
просмотреть
4.
Стратегія розвитку СП Кераміка на ринку України

Вивчення теоретичних аспектів формування стратегії розвитку спільних підприємств. Аналіз системи стратегічного управління тов сп Кераміка Удосконалення стратегії розвитку тов. Кераміка та підвищення її ефективності.

Источники: 9 шт. 1998-2006гг. В работе есть: план, введение, таблицы более 10 шт., рисунки более 10 шт., выводы 4 шт.

Магистерская работа
Размер: 138.42 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Алексей
просмотреть
5.
Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпек
Магистерская работа Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпек

Сучасний стан та майбутнє світової енергетики. Тенденції глобальної енергетики на найближчі десятиліття. Головні фактори енергетичної безпеки США. Фактори енергетичної безпеки Росії. Україна стан та стратегії забеспечення енергетичної безпеки.

В работе есть: план, введение, рисунки 2 шт., сноски более 10 шт.

Магистерская работа
Размер: 194.36 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Добровольский Андрей Николаевич
просмотреть
6.
Гармонізація національного законодавства України з нормами Європей

Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні. Українське законодавство про права свободи законні інтереси та обов язки людини і громадянина. Міжнародний захист прав людини. Органи внутрішніх справ і захист прав людини.

В работе есть: содержание, введение, приложения 1 шт., сноски 1 шт.

Магистерская работа
Размер: 95.67 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Sash
просмотреть
7.
Проблема управління якістю при виробництві і реалізації та оцінка конкурентоспроможності м яких куточків
Магистерская работа Проблема управління якістю при виробництві і реалізації та оцінка конкурентоспроможності м яких куточків

Вітчизняного виробниц. Управління якістю при виробництві і реалізації меблів. Формування споживчих властивостей та якості м яких куточків в технологічному процесі їх виготовлення.

В работе есть: введение, таблицы более 10 шт., приложения 4 шт., рисунки более 10 шт., сноски 2 шт., выводы 2 шт.

Магистерская работа
Размер: 170.72 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Оксана
просмотреть
8.
Експертиза якості та митне оформлення штучного хутра і виробів з нього

Особливості митної державної політики щодо ввезення штучного хутра на територію України. Особливості товарознавчої експертизи якості непродовольчих товарів. Митний контроль та митне оформлення штучного хутра при переміщенні через митний кордон.

В работе есть: содержание, введение, таблицы 10 шт., приложения более 10 шт., рисунки 5 шт., сноски 1 шт., выводы 1 шт.

Магистерская работа
Размер: 219.6 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Оксана
просмотреть
9.
Эффективный менеджмент персонала организации

Человек в традиционном и современном производственном процессе. Повышение роли персонала в постиндустриальном обществе. Управление персоналом кк специфическая сфера управления понятие цели и методы управления на примере предприятия Gantala S.

В работе есть: введение, таблицы 5 шт., приложения 2 шт., рисунки более 10 шт., сноски более 10 шт.

Магистерская работа
Размер: 112.07 кб.
Язык: русский
Разместил (а): яна
просмотреть
10.
Анализ конкурентной среды предприятия на примере ф х Маслянка

Сущность и концепция конкурентных преимуществ фирмы. Разработка современной стратегии поведения фирмы на рынке. Анализ хозяйственной деятельности на примере фермерского хозяйства. Маслянка Мероприятия по обеспечению повышения конкурентоспособности.

В работе есть: введение, таблицы более 10 шт., приложения 1 шт., рисунки 7 шт., выводы 2 шт.

Магистерская работа
Размер: 168.53 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Екатерина
просмотреть
11.
ЕГЭ и качество образования Организационно технологическое обеспечение ЕГЭ

Единый государственный экзамен как совмещение государственной итоговой аттестации выпускников х классов общеобразовательных учреждений и вступительных испытаний в высшие и средние специальные учебные заведения его процедура и правила проведения.

Источники: 2 шт. 2003-2004гг. В работе есть: план, рисунки 2 шт.

Магистерская работа
Размер: 26.07 кб.
Язык: русский
Разместил (а): лена
просмотреть
12.
Народногосподарське значення виробництва овочiв вiдкритого i закритого грунту

Розвиток овочівництва та сегменти ринків овочів в Україні. Природно кліматичні та економічні умови сільськогосподарського виробництва. Економічна ефективність овочівництва. Виробництво овочів відритого і закритого грунту.

Источники: 11 шт. 1986-2003гг. В работе есть: содержание, введение, таблицы более 10 шт., рисунки 7 шт.

Магистерская работа
Размер: 109.34 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Seruj
просмотреть
13.
Демократизація контрольно оцінної діяльності у початковій школі

Вивчення та узагальнення досвіду вчителів новаторів масової початкової школи щодо використання сучасних демократичних методів контролю. Аналіз методичного забезпечення оцінювання успішності учнів початкових класів.

В работе есть: введение, заключение, таблицы 3 шт., рисунки 5 шт., выводы 1 шт.

Магистерская работа
Размер: 200.23 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): vanya007
просмотреть
14.
Особливості подружніх конфліктів
Магистерская работа Особливості подружніх конфліктів

Аналіз психолого педагогічної літератури з проблеми подружнього конфлікту у молодій сім ї. Підходи до діагностики у сімейному консультуванні. Розробка тренінгової програми на тему. Конструктивне вирішення конфліктів у сімейних взаємостосунках Актуальність проблеми.

В работе есть: содержание, введение, таблицы 1 шт., приложения 3 шт., рисунки 4 шт.

Магистерская работа
Размер: 130.31 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): vanya007
просмотреть
15.
Психологічні особливості релігійних аддиктів

Аналіз поняття релігійного сектантства релігійної аддикції. Проблема сектантства та особистісних особливостей релігійних аддиктів у вітчизняній і закордонній літературі. Діагностика особистісних особливостей представників сектантської й атеїстичної групи.

В работе есть: содержание, таблицы 8 шт., сноски 2 шт.

Магистерская работа
Размер: 112.69 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Юрий
просмотреть
16.
Вивчення теми Прикметник як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

Психолінгвістичні основи вивчення прикметника як частини мови. Пізнавальна активність молодших школярів засоби її формування. Методичне забезпечення вивчення прикметника в початкових класах організація зміст та перевірка ефективності вивчення теми.

В работе есть: содержание, введение, заключение, таблицы более 10 шт., приложения 2 шт., рисунки 3 шт.

Магистерская работа
Размер: 144.12 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Наталія Вознюк
просмотреть
17.
Здоров язберігаючий компонент у змісті і структурі підручників для початкової школи

Характеристика освітньої галузі Здоров я і фізична культура у контексті вимог. Державного стандарту початкової загальної освіти. Змістове та процесуальне забезпечення здоров язберігаючої функції у чинних підручниках рекомендації щодо їх удосконалення.

В работе есть: содержание, введение, таблицы 6 шт., приложения 3 шт., рисунки 5 шт., сноски 2 шт.

Магистерская работа
Размер: 93.49 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Наталія Вознюк
просмотреть
18.
Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

Наукові основи проблеми розвивального потенціалу методів навчання дидактична сутність словесних методів навчання як педагогічна проблема. Бесіда як метод навчання молодших школярів. Забезпечення розвивального потенціалу бесіди у навчальному процесі.

В работе есть: содержание, введение, таблицы 7 шт., приложения более 10 шт., рисунки более 10 шт., сноски 1 шт., выводы 1 шт.

Магистерская работа
Размер: 146.31 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Наталія Вознюк
просмотреть
19.
Технологія використання підручників на уроках у початковій школі

Робота з підручником як метод навчання. Особливості побудови підручників для початкової школи аналіз педагогічного досвіду з їх використання. Технологія організації роботи з підручником у початковій школі результативність експериментальної методики.

В работе есть: содержание, введение, таблицы 10 шт., приложения более 10 шт., рисунки 1 шт.

Магистерская работа
Размер: 125.15 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Наталія Вознюк
просмотреть
20.
Бухгалтерская отч тность предприятия

Совершенствование бухгалтерской отч тности предприятий агропромышленности на примере агроформирований. Раздольненского района. Крыма. Автоматизация первичной документации система. Сводный уч т и отч тность заполнение оборотных ведомостей по счетам.

В работе есть: введение, таблицы более 10 шт., рисунки 7 шт., сноски 3 шт.

Магистерская работа
Размер: 80.89 кб.
Язык: русский
Разместил (а): katya
просмотреть
21.
Управление Государственным имуществом области на примере Государст 2

Исторические аспекты образования. Управления государственного имущества его функции и задачи в субъектах РФ. Характеристика Фонда имущества. Амурской области. Обеспечение приватизации и управление жилищным фондом.

В работе есть: содержание, введение, таблицы 5 шт., приложения 3 шт., рисунки 4 шт.

Магистерская работа
Размер: 89.07 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Ольга
просмотреть
22.
Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ Аграрний комерційний банк)

Теоретико правові основи валютних операцій комерційних банків. Організаційно економічна характеристика ват. Аграрний комерційний банк аналіз видів особливостей та перспектив розвитку його валютних операцій оцінка валютних ризиків при їх проведенн.

Магистерская работа Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ Аграрний комерційний банк)
Источники: 11 шт. 1993-2008гг. В работе есть: содержание, таблицы более 10 шт., приложения 6 шт., рисунки более 10 шт., сноски 2 шт.

Магистерская работа
Размер: 1.69 мб.
Язык: украинский
Разместил (а): Бондаренко С.В.
просмотреть
23.
Кредитування населення в комерційному банку Аваль

Дослідження банківських операцій з кредитування населення в комерційному банку. Ризики банківського кредитування населення та засоби їх зменшення. Структура кредитних операцій аппб. Аваль з приватними особами.

Магистерская работа Кредитування населення в комерційному банку Аваль
В работе есть: введение, таблицы более 10 шт., приложения 7 шт., рисунки более 10 шт.

Магистерская работа
Размер: 0.82 мб.
Язык: украинский
Разместил (а): Бондаренко С.В.
просмотреть
24.
Методи проектного фінансування

Проектне фінансування як форма реалізації інвестиційної діяльності. Етапи реалізації процесу проектного фінансування. Роль банку в процесі проектного фінансування.

Магистерская работа Методи проектного фінансування
В работе есть: содержание, введение, таблицы более 10 шт., приложения 10 шт., рисунки более 10 шт., сноски 3 шт.

Магистерская работа
Размер: 2.04 мб.
Язык: украинский
Разместил (а): Бондаренко С.В.
просмотреть
25.
Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні

Економічна суть споживчого кредиту його класифікація та правове регулювання процесу. Місце споживчих кредитів в кредитному портфелі банку. Аналіз впливу світової фінансової кризи років на динаміку кредитування та нові його форми в Україні.

В работе есть: таблицы более 10 шт., приложения более 10 шт., рисунки более 10 шт.

Магистерская работа
Размер: 1.39 мб.
Язык: украинский
Разместил (а): С.В. Бондаренко
просмотреть© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.