Рентабельність іпотечного кредитування фізичних осіб комерційними банками України

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Отчет по практике на тему Рентабельність іпотечного кредитування фізичних осіб комерційними банками України

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 22.3 мб.
Язык: украинский
Разместил (а): Бондареко С.В.
22.11.2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
ЗВІТ ПО ПЕРЕДДИПЛОМНІЙ ПРАКТИЦІ
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

ЗМІСТ
ВСТУП
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
2. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ТА КРЕДИТНИХ СТАВОК ДОВГОСТРОКОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ПРИДБАННЯ АВТОМОБІЛІВ ТА ЖИТЛА В БАНКАХ УКРАЇНИ
2.1 Характеристики довгострокового іпотечного кредитування в комерційному банку з 100% іноземним капіталом «РайффайзенБанк Україна»
2.1.1 Історія та основні характеристики банку «РайффайзенБанк Україна»
2.1.2 Умови кредитування фізичних осіб для придбання житла
2.1.3 Житло в кредит. Кредитний калькулятор «РайффайзенБанк Україна»
2.1.4 Автомобіль в кредит для фізичних осіб
2.1.5 Автомобіль в кредит. Кредитний калькулятор «РайффайзенБанк Україна»
2.1.6 Відсоткові ставки вартості за залучені кошти (депозитні операції Банку)
2.2 Характеристики довгострокового іпотечного кредитування в комерційному банку з 100% національним капіталом «Приватбанк»
2.2.1 Історія та основні характеристики банку «Приватбанк»
2.2.2 Умови кредитування фізичних осіб для придбання житла
2.2.3 Житло в кредит. Кредитний калькулятор «Приватбанк»
2.2.4 Автомобіль в кредит для фізичних осіб
2.2.5 Автомобіль в кредит. Кредитний калькулятор «Приватбанк»
2.2.6 Відсоткові ставки вартості за залучені кошти (депозитні операції  Банку)
3. СУТНІСТЬ, СХЕМИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
3.1 Механізм іпотечного кредитування
3.2 Досвід іпотечного кредитування в розвинених зарубіжних країнах
3.3 Огляд ринку іпотечного кредитування країн Європейського Союзу та України
4. РОЗРАХУНОК БАНКІВСЬКОЇ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДОВГОСТРОКОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
4.1 Аналіз структури та вартості ресурсних джерел для довгострокового іпотечного кредитування
4.2 Оцінка рентабельності довгострокового іпотечного кредитування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУР
ДОДАТКИ

ВСТУП
Поняття «іпотека» походить зі Стародавньої Греції, де так називали стовп із написом, що земельна ділянка, на межі якої встановлювався такий стовп, є забезпеченням позики. На певному відрізку історії іпотекою називали заставу нерухомого майна шляхом запису до публічних книг[1]. Пізніше у країнах, які називали себе соціалістичними, унаслідок того що земля не була об’єктом купівлі, продажу й застави, іпотека не існувала. Сьогодні під іпотекою прийнято розуміти заставу нерухомого майна, головним чином землі, з метою отримання позики, так званого іпотечного кредиту[2].
Безумовно, іпотека є невід’ємною ланкою ринкової економіки. Поява з 1 січня 2004 року системи правил про іпотеку сприятиме становленню в Україні іпотечного ринку, який як той, що самофінансується (без фінансового втручання держави), дозволить фінансувати виробництво, будівництво, сільське господарство, будівництво житла тощо. Очевидно, що іпотека сприятиме зростанню ділової активності, розвитку ринку фінансових та страхових послуг. Іпотека приваблива для кредиторів тим, що надійно захищає їх права перед іншими особами, які претендують на майно боржника, оскільки встановлює високий пріоритет для вимог іпотекодержателя.
З 1 січня 2004 року набули чинності правила, що формують іпотечний ринок України, а саме:
– Закон України від 05.06.2003 р. № 898-IV «Про іпотеку» (далі – Закон № 898, або нові правила про іпотеку) – встановлює основні правила іпотеки;
– Закон України від 19.06.2003 р. № 979-IV «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» (далі – Закон № 979) – установлює правила іпотечного кредитування, випуску та обігу іпотечних сертифікатів;
– Закон України від 19.06.2003 р. № 978-IV «Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та операції з нерухомістю» (далі – Закон № 978) – установлює обов’язковість іпотеки для забезпечення угоди між забудовником і стороною, що фінансує будівництво;
– Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV, зокрема ст. 575 «Окремі види застави» ;
– Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV, зокрема
ст. 334 «Правовий статус банків», ст. 347 «Форми та види банківського кредиту».
Перелік документів, котрі так чи інакше регламентують іпотечну систему, був би неповним без документів, що встановлюють правила реєстрації прав на нерухоме майно і захисту прав кредиторів. На сьогодні існують лише відповідні законопроекти: проект Закону України від 05.06.2003 р. № 2580-1 «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень»3 та проект Закону України від 11.07.2003 р. № 2336 «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». Можна передбачити появу найближчим часом закону, що регулює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, оскільки без чіткої системи прав власності на нерухоме майно неможливе нормальне функціонування іпотечної системи в цілому. Згідно з п. 4 Прикінцевих положень Закону № 898 до набуття чинності таким законом порядок державної реєстрації іпотек установлюється Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації іпотек.
Відповідно до Закону № 898 іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні та користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання отримати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника в порядку, встановленому цим Законом. Отже, нове визначення іпотеки підкреслює, що іпотека – це не просто застава, а спеціальний (окремий) механізм, який можна розглядати як різновид застави.
По-своєму цікавий механізм державної реєстрації іпотеки (ст. 4 Закону № 898), що передбачає непряму мотивацію. Згідно з таким механізмом обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації, але і за її відсутності іпотечний договір залишається дійсним. Ось тут і спрацьовує механізм мотивації, згідно з яким, якщо іпотека не пройде процедуру державної реєстрації, вимога іпотекодержателя не набуває пріоритету щодо зареєстрованих прав чи вимог інших осіб на передане в іпотеку нерухоме майно. Зареєстровані права та вимоги на нерухоме майно підлягають задоволенню згідно з їх пріоритетом – у черговості їх державної реєстрації (ст. 3 Закону № 898).
Щоб нерухоме майно стало предметом іпотеки, воно згідно з новими правилами має відповідати таким умовам (ст. 5 Закону № 898): по-перше, таке майно має належати іпотекодавцю на праві власності (або на праві господарського ведення), по-друге, нерухоме майно має бути відчужуваним і на нього може бути звернено стягнення, по-третє, таке майно має бути зареєстроване як окремий виділений у натурі об’єкт. Отже, обов’язкові умови, яким повинен відповідати предмет іпотеки, готують підґрунтя для задоволення іпотекодержателем своїх вимог за рахунок предмета іпотеки, якщо це буде потрібно.
Установлено й такі обов’язкові умови передачі нерухомого майна в іпотеку, що демонструють зв'язок земельних ділянок і будов на таких ділянках, які належать іпотекодавцю на праві власності. Якщо в іпотеку передається будова, іпотека поширюється і на земельну ділянку, на якій розташовано таку будову та яка необхідна для цільового використання такої будови, і навпаки. Така норма сприяє концентрації прав власності в одних руках (не дає її «розпорошити») і дозволяє уникнути появи різних власників у землі та будов на ній у результаті іпотеки.
Іпотека того самого нерухомого майна може бути багаторазовою (ст. 13 Закону № 898), для чого необхідна згода попередніх іпотекодержателей, якщо інше не встановлено іпотечним договором. Правила наступної іпотеки наочно демонструють роботу механізму пріоритету іпотеки, а саме: попередня іпотека має вищий пріоритет стосовно наступних іпотек.
Об’єкт досліджень: умови та розвиток іпотечного кредитування банками України фізичних осіб на прикладі комерційних банків «Райффайзенбанк Україна» (з 100% іноземним капіталом) та АКБ «Приватбанк» ( з 100% національним капіталом)
Мета досліджень: оцінка рентабельності іпотечного кредитування для комерційних банків та факторів, що мають суттєвий вплив на рівень рентабельності.
Актуальність досліджень: іпотечне кредитування з 01.01.2004 дає нові механізми взаємовигідного довгострокового кредитування, яке основане на двухступеневій схемі початкового кредитування банками суб’єктів господарювання та наступного коротко- та довгострокового оборотного рефінансування надбаних іпотечних активів через механізми реалізації нових цінних паперів (іпотечних сертифікатів), для існування яких необхідний розвинутий ринок іпотечних цінних паперів в Україні.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
За станом на 1 лютого 2006 року в Державному реєстрі банків значиться 188 банків, з них 164 банки мають ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, у тому числі: 132 банки - акціонерні товариства (з них: 91 - відкриті акціонерні товариства (2 банки - державні), 41 - закриті акціонерні товариства), 32 банки - товариства з обмеженою відповідальністю.
За січень 2006 року в Державному реєстрі банків зареєстровано 2 банки (ЗАТ "АКБ "Сигмабанк", АКБ "Престиж").
В стані ліквідації перебуває 20 банків (10,6 % від загальної кількості банків у Державному реєстрі банків), з них 14 банків ліквідуються за рішенням Національного банку України, 5 банків - за рішенням господарських (арбітражних) судів та 1 банк – за рішенням зборів акціонерів (власників) банку.
За січень 2006 р. капітал (балансовий) банків збільшився на 2,6 % і становить 26102,3 млн. грн.
Капітал (балансовий) банків має таку структуру. Статутний капітал складає 62,6 % від капіталу, результат минулих років – 4,3 %, результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії – 9,7 %, результат поточного року – 1,7 %, результати звітного року, що очікують затвердження – 8,3%, загальні резерви та фонди банків – 11,3 %, емісійні різниці – 2,1 %.
Зобов'язання банків України на 01.02.2006 становили 185872,8 млн. грн., в т.ч. нерезиденти – 16,4 % від зобов'язань.
Зобов'язання банків мають таку структуру. Вклади фізичних осіб складають 39,5 % від загальної суми зобов'язань банків; кошти суб'єктів господарської діяльності – 31,7 %; строкові вклади (депозити) інших банків та кредити, що отримані від інших банків – 14,1 %; кошти Національного банку України – 0,4 %; кошти небанківських фінансових установ – 2,4 %; кошти бюджету та позабюджетних фондів – 1,5 %; субординований борг – 1,4 %; цінні папери власного боргу – 1,5 %; кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій – 1,9 %, інші зобов'язання - 5,6 %. Банки мають таку структуру вкладів населення з точки зору строковості. Строкові вклади складають 57222,0 млн. грн. або 78,0 % від загальної суми вкладень, а вклади до запитання – 16112,0 млн. грн. або 22,0 %. Населення віддає перевагу вкладам в національній валюті, які складають 55,6 % від загальної суми вкладів фізичних осіб.
Активи за станом на 01.02.2006 р. становлять 211975,1 млн. грн. Загальні активи - складають 221219,7 млн. грн., в т.ч. нерезиденти – 6,4 % від загальних активів.
Банки мають таку структуру загальних активів. Високоліквідні активи складають – 15,4 % від суми загальних активів, кредити надані – 70,8 %, вкладення в цінні папери – 6,3 %, дебіторська заборгованість – 0,7 %, основні засоби та нематеріальні активи – 5,4 %, нараховані доходи до отримання – 1,0 %, інші активи – 0,4 % від суми загальних активів.
Кредити надані мають таку структуру. Кредити, що надані суб'єктам господарювання, складають 69,4 % від загального обсягу наданих кредитів; строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках та в НБУ, і кредити, що надані іншим банкам – 9,0 %; кредити, надані фізичним особам – 21,5 %, кредити, надані небанківським фінансовим установам – 0,1 %.
У січні продовжувалась тенденція зростання довгострокових кредитів та кредитів в інвестиційну діяльність. Довгострокові кредити збільшилися на 0,7 % і на звітну дату становили 86856,0 млн. грн. або 55,4 % від наданих кредитів. Кредити в інвестиційну діяльність збільшилися на 3,7 % і складають 13987,0 млн. грн. (12,9 % від кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності).
Одним з важливих завдань для банків залишається забезпечення прибуткової діяльності та підвищення ефективності діяльності банків. За станом на 01.02.2006 р. прибуток банків склав 435,6 млн. грн.
Порівняно з січнем 2005 року доходи банків збільшились на 764,5 млн. грн. або на 40,1 % і склали 2669,9 млн. грн., в т.ч. процентні доходи становили 1992,4 млн. грн. (або 74,6 % від загальних доходів), комісійні доходи – 448,0 млн. грн. (16,8 %), результат від торговельних операцій – 162,6 млн. грн. (6,1 %), інші операційні доходи – 58,5 млн. грн. (2,2 %), інші доходи – 7,8 млн. грн. (0,3 %), повернення списаних активів – 0,5 млн. грн., непередбачені доходи – 0,01 млн. грн.
Порівняно з січнем 2005 роком витрати банків збільшились на 490,2 млн. грн. або на 28,1 % і склали 2234,3 млн. грн., в т.ч. процентні витрати становили 1147,1 млн. грн. (або 51,3 % від загальних витрат), комісійні витрати – 46,7 млн. грн. (2,1 %), інші операційні витрати – 107,4 млн. грн. (4,8 %), загальні адміністративні витрати – 794,0 млн. грн. (35,5 %), відрахування в резерви – 97,4 млн. грн. (4,4 %), податок на прибуток 41,7 млн. грн. (1,9 %).
Таблиця 1.1
Основні показники діяльності банківської системи Україниза 2000 – 2006 роки (млн.грн.)
№з/п
Показники
Дата
01.01.2001
01.01.2002
01.01.2003
01.01.2004
01.01.2005
2006
01.01
01.02
1.
Кількість зареєстрованих банків
195
189
182
179
182
186
188
2.
Виключено з Державного реєстру банків
9
9
12
8
4
1
0
3.
Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації
38
35
24
20
20
20
20
4.
Кількість діючих банків
153
152
157
158
160
165
164
4.1
з них: з іноземним капіталом
22
21
20
19
19
23
23
4.1.1
у т.ч. зі 100% іноземним капіталом
7
6
7
7
7
9
9
5.
Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, %
13.3
12.5
13.7
11.3
9.6
19.5
19.2
 
АКТИВИ
 
1.
Загальні акти-ви (не скориго-вані на резерви під активні операції)
39866
50785
67774
105539
141497
223024
221189
1.1
Чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями)
37129
47 591
63896
100234
134348
213878
211811
2.
Високоліквідні активи
8270
7744
9043
16043
23595
36482
34045
3.
Кредитний портфель
23637
32097
46736
73442
97197
156385
156728
3.1
з нього: кредити надані суб'єктам господарської діяльності
18216
26564
38189
57957
72875
109020
108777
3.2
кредити надані фізичним особам
941
1373
3255
8879
14599
33156
33772
4.
Довгострокові кредити
3309
5683
10690
28136
45531
86227
87037
4.1
з них: довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності
2761
5125
9698
23239
34693
58528
58814
5.
Проблемні кредити (прострочені та сумнівні)
2679
1863
2113
2500
3145
3379
3661
6.
Вкладення в цінні папери
2175
4390
4402
6534
8157
14338
13985
7.
Резерви під активні операції банків
2737
3194
3905
5355
7250
9370
9582
 
% виконання формування резерву
61.5
85.4
93.3
98.2
99.7
100.05
100.04
7.1
з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
2 336
2963
3575
4631
6367
8328
8494
 
ПАСИВИ
 
1.
Пасиви, усього
37129
47591
63896
100234
134348
213878
211811
2.
Балансовий капітал
6507
7915
9983
12882
18421
25451
25931
2.1
з нього: статутний капітал
3671
4573
5998
8116
11605
16111
16346
2.2
Частка капіталу у пасивах
17.5
16.6
15.6
12.9
13.7
11.9
12.2
3.
Зобов'язання банків
30622
39 676
53 913
87352
115927
188427
185880
3.1
з них: кошти суб'єктів господарської діяльності
13071
15653
19 703
27987
40128
61214
58977
3.1.1
з них: строкові кошти суб'єктів господарської діяльності
2867
4698
6161
10391
15377
26807
25610
3.2
вклади фізичних осіб
6649
11165
19092
32113
41207
72542
73332
3.2.1
з них: строкові вклади фізичних осіб
4569
8060
14128
24861
33204
55257
57222
 
Довідково:
 
1.
Регулятивний капітал
5148
8025
10099
13274
18188
26373
26489
2.
Адекватність регулятивного капіталу (Н2)
15.53
20.69
18.01
15.11
16.81
14.95
15.08
3.
Доходи
7446
8583
10470
13949
20072
27537
2668
4.
Витрати
7476
8051
9785
13122
18809
25367
2398
5.
Результат діяльності
-30
532
685
827
1263
2170
270
6.
Рентабельність активів, %
-0.09
1.27
1.27
1.04
1.07
1.31

7.
Рентабельність капіталу, %
-0.45
7.50
7.97
7.61
8.43
10.39

8.
Чиста процентна маржа, %
6.31
6.94
6.00
5.78
4.90
4.90

9.
Чистий спред, %
7.10
8.45
7.20
6.97
5.72
5.78

    продолжение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

Добавить отчет о практике в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать отчет о практике бесплатно
подобрать список литературы


Рентабельність іпотечного кредитування фізичних осіб комерційними банками України


Постоянный url этой страницы:
Отчет по практике Рентабельність іпотечного кредитування фізичних осіб комерційними банками України


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.