Програмування

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Лабораторная работа на тему Програмування

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 48.95 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Диана
04.10.2010
1 2    
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
кафедра «Економічна кібернетика»
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ЛАБОРОТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ
«ВВЕДЕННЯ У СПЕЦІАЛЬНІСТЬ»
Виконала:
Перевірив доцент:
Фанилець Є.В.
Херсон
2007 р.

Лабораторна робота №8
Тема роботи: Програмування лінійних процесів.
Мета роботи: одержати навики побудови алгоритмів лінійних обчислювальних процесів, вивчити роботу з простими змінними в мові Pascal і лінійними програмами.
Порядок виконання роботи
1.                Вивчити теоретичний матеріал.
2.                Відповісти на запитання.
3.                Побудувати блок-схему розв’язання задачі №1 відповідно до свого номера варіанта.
4.                Скласти та виконати на комп’ютері програму для розробленого лінійного алгоритму.
5.                Скласти звіт, в якому викласти коротко теоретичний матеріал, блок-схему алгоритму, програму, одержану відповідь та розв’язок задачі з частини №2.
Контрольні запитання:
1.                Що називається алгоритмом?
Алгоритм – це скінченна послідовність вказівок (команд), формальне виконання яких дозволяє за обмежений час отримати розв’язок задачі.
Інакше кажучи, алгоритм – це певна інструкція для виконавця, яка може бути задана різними способами – словами, формулами, послідовністю обчислювальних операцій чи логічних дій.
2.                Які засоби опису алгоритму?
Для опису алгоритмів використовуються декілька засобів:
-                     Словесний – запис на природній мов;
-                     Структурно-стилізований – запис на алгоритмічній мові псевдокоду;
-                     Графічний – зображення схем із графічних символів;
-                     Програмний – тексти на мовах програмування.
Найбільш наочним засобом опису алгоритму є описування його у вигляді блок-схем. При цьому алгоритм подається послідовністю блоків, що виконують визначні функції, і зв’язків між ними.
3.                Які властивості алгоритму?
Алгоритм має такі властивості:
-                     Масовість – алгоритм має бути придатним для багатьох задач, що належать до певного класу.
-                     Детермінованість (точність) – ця властивість означає, що кожна команда не повинна допускати двоякого тлумачення. Кожний крок алгоритму повинен бути точно визначеним.
-                     Дискретність – являти собою послідовність окремих завершених кроків – команд або дій.
-                     Результативність – кожна дія повинна приводити до цілком певного результату.
-                     Формальність - будь-який виконавець, здатний сприймати та виконувати вказівки алгоритму, діючи за алгоритмом, може отримати розв’язок поставленої задачі.
-                     Скінченність – діючи за алгоритмом, виконавець одержує розв’язок задачі за скінченну кількість років.
4.                Привести приклади лінійних алгоритмів?
Приклад: скласти алгоритм обчислення виразу у= а + d *с

Зобразимо алгоритм у вигляді блок схеми:
початок
у = а +d+с
=
кінець

початок
кінець

Параллелограмм: Вивести y                    +                                              -
кінець
Овал: кінецьРомб: D<0                   +                                                -
Розв’язків не має
x1≔(-b-d)/(2-a)
x2≔(-b+d)/(2*a)
 

кінець
Овал: кінець                                                                
2.                 Який оператор описує умовний перехід?
Оператор умовного переходу – програма, виконуючи його, у залежності від здійснення обговореної умови може виконуватися двома способами (умова може виконуватися в конкретний момент, так і не виконуватися).
IF <умова> THEN<оператор 1> ELSE <оператор 2>
3.                 Яке значення має оператор GOTO?
GOTO- це оператор безумовного переходу – при його виконанні програма виконується у тому порядку, що задається проектувальником. Задається цей оператор у такий спосіб:
GOTO <мітка>;
Причому мітки повинні перед використанням бути оголошені в розділі опису міток: label n. N може бути, як число, так і символьне. Перед оператором, на який передається управління програмою, ставиться мітка з «:».
1.Індивідуальне завдання
2.Записати на мові PASCAL відношення, істинне при виконанні зазначеної умови і хибні в протилежному випадку:
a)                 Ціле k ділиться на 7;
b)                Рівняння ax2+bx+c=a (a<>0) не має дійсних коренів;
c)                 Точка (х,у) лежить поза колом радіуса r із центром у точці (1,0);
d)                Натуральне n є повним квадратом.
Завдання №2
Скласти алгоритм та написати програму для обчислення виразу:
 F=1a+x bx-ex2+2aln1+x,якщо a>0 ,якщо a 0

Лабораторна робота №10
Тема роботи: Програмування регулярних циклічних процесів
Мета роботи: одержати навики побудови та програмування регулярних циклів на мові Pascal
    продолжение
1 2    

Добавить лабораторную работу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать лабораторную работу бесплатно
подобрать список литературы


Програмування


Постоянный url этой страницы:
Лабораторная работа Програмування

Категории:

История
Культура
Математика
Психология
Философия
Экология
Экономика

ЕГЭ
ЗНО

Понятия

Смотрим и учимсяДоступно в Google PlayРазместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.