Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ 65032

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Курсовая на тему Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ 65032

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 146.5 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): mynystr
03.07.2010
1 2 3 4 5 6    
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Міністерство освіти України
Кафедра „Виробничі системи та сервіс на транспорті”
Курсова робота
З «Технологічних процесів промислових підприємств транспорту»
На тему:
«Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ-65032»

Зміст
Зміст
Вступ
1.                Основні чинники, що визначають організацію технічного  обслуговування автомобілів
Економічно-географічна характеристика м. Києва
Режим роботи виробничих підрозділів підприємства
Загальне проектне рішення
Вибір і коригування нормативів для проектування АТП
2.                Розрахунок виробничої програми РОВ підприємства
Розрахунок виробничої програми РОВ за кількістю
       технічних діянь
Розрахунок виробничої програми РОВ в одиницях праці
Розрахунок виробничої програми РОВ у грошовому виразі
Розрахунок виробничої програми допоміжних робіт
Розрахунок програми виробничих підрозділів РОВ
3.                Розрахунок чисельності виконавців робіт
Визначення чисельності ремонтно-обслуговуючого персоналу
Організація праці у виробничих підрозділах
4.                Організація технологічного процесу технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів
Обґрунтування і вибір методу технічного обслуговування автомобілів
Розрахунок потокових ліній для ТО автомобілів
Визначення необхідної кількості робочих постів для ТО і ПР автомобілів
Обґрунтування і вибір методу ПР автомобілів
Обґрунтування організаційних форм побудови
       технологічного процесу обслуговування і ПР автомобілів
Визначення площ виробничих приміщень підприємств
5.                Організація зберігання автомобілів
6.                Організація зберігання технічного майна
7.                Організація заправлення автомобілів
8.                Планування робот з ТО і ПР автомобілів
9.                Техніко-економічне оцінювання прийнятих рішень
Висновки
Список використаної літератури


Вступ
Суспільно-економічні зміни, що відбуваються в народному господарстві України знаходять всій відбиток і на автомобільному транспорті. За останні роки досягнута збалансованість між попитом і пропозицією транспортних послуг таке положення обумовлене удосконаленням правових відносин, а саме, надання підприємствам повної свободи при укладанні договорів з замовниками. Застосування договірних цін забезпечила транспортникам рентабельність, що сприяло пожвавленню перевозок і покращенню матеріально-технічного оснащення транспортників.
Транспорт є найважливішим чинником ефективного розвитку економіки. Становлення ринкових економічних відносин підсилює цю роль транспорту, тому що при його особистій участі формуються регіональні товарні ринки. Стає більш актуальної головна задача транспорту - прискорення обороту матеріальних цінностей, доставки готової продукції, перевезення людей. Тому що це прямо торкається економічних інтересів як виробників, так і споживачів.
Автомобільний транспорт займає значне місце в пасажирських і вантажних перевезеннях. Так, по обсязі перевезень вантажів він стабільно перевершує залізничний транспорт у 4,5-5 разів, а по обсязі перевезень пасаж-рів - у 5-6 разів. Автобусним транспортом перевозиться практично стільки ж пасажирів, скільки всіма іншими видами транспорту (тролейбусним,  залізничним, таксомоторним легкової, морським, річковим, авіаційним) разом узятими. Загальна довжина доріг і вулиць із твердим покриттям, включаючи довжину вулиць-набережних у містах і селищах міського типу, перевищує чверть мільйона кілометрів. Автомобільний транспорт домінує у вантажних перевезеннях на короткі відстані (середня відстань перевезення 1 т вантажів -• близько 20 км), від дверей - до дверей, забезпечуючи при цьому практично повну гарантію схоронності вантажу, терміновість і надійність перевезень. Численні автотранспортні підприємства мають досить повно укомплектовану виробничу базу і розгалужену мережу інфраструктурних об'єктів: автовокзалів, автостанцій, транспортно-експедиційних підприємств, терміналів і т.п..
Разом з тим, автомобільні дороги України не відповідають європейським стандартам за багатьма показниками, зокрема  таким як: швидкість пересування, навантаження на вісь, забезпеченість сучасними дорожніми знаками і разом-міткою, необхідною кількістю пунктів технічної і медичної допомоги, харчування і відпочинку, заправлення паливом і мастилом , телефонного зв'язку й ін. Практично відсутні дороги 1 категорії з багаторядним рухом на високих швидкостях. Значного поліпшення вимагає матеріально-технічна база організацій, що здійснюють розвиток і обслуговування автомобільної транспортної мережі.
Територія України, особливо в її західній частині, знаходиться на перехресті транспортних коридорів, що з'єднують країни Південно-Східної  і Північно-Західної Європи, тому з подальшим розвитком ринкових відносин, зі становленням численних підприємницьких структур варто очікувати значного підвищення ролі автотранспорту в оперативних, гарантованих очікувати і безпечних у відношенні схоронності вантажів перевезеннях. Шляхово-транспортний комплекс України - одне з найбільших ланків її економіки. У ньому зайнято 8 % загальної чисельності робітників і службовців, 13,6 % основних виробничих фондів. Вантажообіг транспорту загального користування склав у 1998 році 3146 млрд. грн в рік. Непродуктивні транспортні витрати України від недосконалості транспортної галузі дуже великі. Тільки від ДТП загальний збиток у 1997 році за рахунок загибелі і поранення людей склав 5 % валового національного продукту. Алі в жорстко централізованій економіці ці втрати були малопомітні для платника податків, оскільки розплачувалися усі. Якщо стара економіка мирилася з недосконалістю транспортної галузі, те нову економіку такий її стан задовольнити не може. Нові економічні структури не довіряють існуючої транспортної галузі, оскільки державний транспорт об'єктивно не може працювати так, як це потрібно новим клієнтам.
Фахівці вважають, що на даному етапі державного будівництва нової України будь-які удосконалення в сфері виробництва, розподілу, реалізації, споживання, у фінансово - кредитній системі й ін. до реальних успіхів не приведуть, якщо з випередженням не буде удосконалена транспортна галузь економіки. Підвищення ефективності автомобільних перевезень вантажів зв'язано з технічним удосконаленням  рухливого складу автомобільного транспорту і вантажно-розвантажувальних засобів, упровадженням прогресивної технології удосконалюванням організації пера-візки вантажів. Технічні удосконалення дозволяють збільшити швидкість Рухові рухливого складу, скоротити простої під погрузочно-розвантажувальними операціями, збільшити обсяг партії перевози-мого вантажу і т.д.
Мабуть, сьогодні в світі не знайдеться жодного фахівця в галузі експлуатації, який би стверджував,  що ремонт машин є економічно невигідним і недоцільним

Основні чинники, що визначають
організацію технічного  обслуговування автомобілів
Ефективність і якість роботи технічних служб АТП залежить від декількох груп чинників:
—                     зумовлених зовнішніми причинами (вік рухомого складу, забезпеченість запасними частинами і матеріалами, задоволення потреби в КР автомобілів та їхніх агрегатів)
—                     залежних від якості матеріалів, що використовуються при виготовлення деталей
—                     залежних від працівників автотранспорту (стан виробничої бази підприємства, рівень кваліфікації виконавців робіт, досконалість технологічних процесів, системи управління підприємством ).
—                     умов експлуатації автомобілів (дорожні, транспортні і кліматичні умови)
Економічно-географічна характеристика
АТП розташовується в м. Києві у зоні помірного клімату з помірною агресивністю навколишнього середовища - автомобіль працює в 1 категорії умов експлуатації. Тривалість зими - 4 місяці, середня температура січня -6,20С, літа - 8 місяців, середня температура липня +19,30С. Домінуючий напрям вітру - північно-східний, середньорічна кількість опадів - 50 мм. Клімат середньоконтинентальний, рельєф місцевості - слабогорбистий.
Київ - це великий транспортний вузол, через нього проходять річний шлях,  повітряні магістралі, автомобільні дороги Львів - Ростов-на-Дону та Гомель - Кишинів,  залізнодорожні шляхи прокладені в усі напрями - на Москву, Прагу, Кишинів,  Брест, Санкт-Петербург.
Парк вантажного АТП складається з 300 автомобілів марки КрАЗ-65032
АТП працює по перерваному шестиденному робочому тижні. Середній пробіг з вантажем за їздку складає 39 км., середньодобовий пробіг автомобіля складає 0,16 тис. км. із середнім пробігом по відношенню до ресурсу з початку експлуатації - 30-35Lp  до першого КР Вантажно-розвантажувальні роботи виробляються механізованим способом. Середній коефіцієнт використання пробігу  дорівнює 0,68. Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію складає 0,73.
Автомобіль експлуатується в міській та заміській зоні на дорогах з удосконаленим покриттям :асфальт, цементобетон, асфальтобетон. Середня технічна швидкість дорівнює 60 км/год, але тому що автомобіль працює у заміській зоні, те середня технічна швидкість знижується на 15% і складає 51 км/ч.
Збереження автомобілів здійснюється на відкритій площадці без підігріву. АТП виконує вантажні централізовані заміські перевезення будівельних вантажів. Номенклатура вантажів, перевезених АТП, дана в таблиці 1.
Номенклатура перевезених вантажів.
Таблиця 1.

Найменування вантажу
Клас вантажу
Питома вага в сумарному обсязі перевезень, %
1
щебінь
1
15
2
волокно скляне
3
10
3
гіпс будівельний
1
10
4
цегла
2
35
5
черепиця покрівельна
1
15
6
пісок
1
15
Режим роботи виробничих підрозділів підприємства
Високоякісне та вчасне виконання технічних дій в багато чому залежить від раціонального режиму роботи підрозділів технічної служби АТП.
Режим роботи рухомого складу приймають виходячи з призначення автомобілів і місця розміщення підприємства, враховуючи законодавство і фактичне використання рухомого складу загального користування. Він визначає режим роботи всіх зон і підрозділів підприємства.  Якщо автомобілі працюють на лінії в денний час, то зона ЩО має працювати в 1,5-2 зміни, починаючи з моменту повернення рухомого складу в парк  ТО організовують в між змінний час, в 1-2 зміни, залежно від пропускної здатності автомобілів. У зоні ТО-2 та ПР організовують 2-3 зміни, причому в денну і вечірню зміни, ПР здійснюють майже цілодобово. У нічний час виконують роботи з ПР автомобілів тільки малої трудомісткості, замінюючи несправні деталі, механізми, системи і агрегати з метою підготовки рухомого складу до вчасного виходу на лінію. 
Кількість змін, час початку і кінця роботи зон узгоджується з графіком роботи автомобілів
Режим роботи виробничих підрозділів АТП
Таблиця 2
Виробничий підрозділ
Режим роботи
Кількість робочих днів, Дроб
Кількість змін, nзм
Тривалість зміни, tзм
графік роботи           
Автомобілі на лінії
305
1
8
800-1700
Зона ЩО
305
2
8
1500-2400, 000-900
Зона ТО-1
305
1
8
1600-100
Зона ТО-2
255
1
8
1600-100
Пости ПР
255
2
8
700-1600, 1600-100
Виробничі дільниці з нормальними умовами праці
Агрегатна
255
1
8
800-1700
Діагностування
255
1
8
800-1700
Слюсарно-механічна
255
1
8
800-1700
Електротехнічна
255
2
8
700-1600, 1600-100
Шиномонтажна
255
1
8
800-1700
Арматурна
255
1
8
800-1700
Жерстяна
255
1
8
800-1700
Оббивна
255
1
8
800-1700
Виробничі дільниці зі шкідливими умовами праці
Акумуляторна
255
1
8
800-1700
Ремонт системи живлення
255
2
8
700-1600, 1600-100
Вулканізаційна
255
1
8
800-1700
Ковальско-ресорна
255
1
8
800-1700
Мідницька
255
1
8
800-1700
Зварювальна
255
1
8
800-1700
Малярна
255
1
8
800-1700
Загальне проектне рішення
У зв’язку з тим, що технічні характеристики автомобілів впливають на цілий ряд рішень під час організації технічного обслуговування і поточного ремонту, необхідно скласти коротку експлуатаційно-технічну характеристику автомобіля, яка наведена в таблиці 3
Коротка експлуатаційно-технічна характеристика
Таблиця 3
Показники
Одиниці виміру
Значення показника
Призначення
-
Самоскид
Колісна формула
-
6х6
Вантажопідйомність
Кг
15000
Власна маса
13100
Габаритні розміри:
Довжина, La
М
8,285
Ширина, Sa
М
2,500
Тип двигуна
-
Дизель з турбонадувом
Робочий об’єм
Л
14,86
Розмір шин
-
12.00R20 (320R-508)
Радіус повороту
М
12
Основні принципи організації виробничого процесу на підприємстві — пропорційність, безперервність і ритмічність.
Пропорційність — передумова рівномірної  роботи підприємства. Вона забезпечує безперебійний хід виробництва, виключає перевантаження одних дільниць і недовикористання потужностей інших.
Безперервність виробництва передбачає скорочення всіх перерв як у використанні трудових і технічних ресурсів, так і у просування предметів праці в процесі виробництва.
Ритмічність (рівномірність випуску продукції) має важливе значення для забезпечення повного інтенсивного і екстенсивного використання обладнання та раціонального використання робочого часу.
Технологічний процес ТО і ремонту автомобілів — частина виробничого процесу технічної підготовки автомобілів — становить суму діянь щодо зміни розміру, форми, стану і взаємного розміщення предметів праці. Технологічний процес технічної підготовки автомобілів полягає в наступному .
Автомобілі, що прибувають, проходять КПП, де їх оглядає черговий механік. При цьому перевіряють комплектність і зовнішній вигляд автомобіля, аналізують технічний стан.
    продолжение
1 2 3 4 5 6    

Добавить курсовую работу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать курсовую работу бесплатно
подобрать список литературы


Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ 65032


Постоянный url этой страницы:
Курсовая Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ 65032


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.