Організація діяльності й керування рекламним агентством

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Диплом на тему Організація діяльності й керування рекламним агентством

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 125.17 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): сион
14.01.2011
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12    

- будь-яке інше більше агентство, що могло б з ними співробітничати.

На основі вироблених рекламними теоріями філософії й політики агентств можна будувати структуру організації, що могла б допомогти в досягненні поставленнях цілей. При цьому існує безліч проектів побудови рекламного агентства, але ми розглянемо структуру запдных країн, які мають величезний досвід у цій сфері й найбільше підходять до нашій країні.

Розглянемо діяльність рекламних агенств на прикладі Рекламного агентства "Рута" (Казахстан). Рекламне агентство "Рута" було засновано 4 червня 1996 року. Її засновниками являються 2 юридичні осіби та 1 фізична. Воно було засновано згідно з Громадянським Кодексом Республіки Казахстан й Наказом Президента РК.

Цілі рекламного агентства. Основні задачи агентства – організація рекламно-інфомаційної служби, постановка рекламного діла на сучасному рівні, розміщення реклами в друкованих виданнях, на радіо та телебаченні, проведення рекламних компаній.

Рішення цих задач допомагає досягнути основних цілей, поставлених перед агентством в період його утворення. Це – эфективна діяльність рекламного агентства, що приносить достатній прибуток для існування та розвитку, яка досягаеться шляхом завоювання певної долі ринка на початковому етапі. Для цього агентство на початковому етапі ставило ціль пошуку своїх клієнтів, створення образу фірми та закріплення в рекламному бізнесі.

Основні види діяльності. Для досягнення поставлених цілей рекламне агентство виконує слідуючі види діятельності:

- випуск періодичних та інших видань згідно з Законом "Про пресу та інші засоби масової інформації Республіки Казахстан";

- рекламна діятельність;

- поширення періодичних видань;

- створення концепції, дизайна газет, журналів на заказ;

- розробка та виготовлення ескізів, оригіналів-макетів;

- розробка, виготовлення та реалізація рекламної та справочної інформації;

- художні роботи фірмового стиля закладів, громадских організацій;

- дизайнерські розробки;

- виготовлення та реалізація ярликів, етикеток, візитних карток, листівок;

- випуск товарів народного споживання (сувеніри, значки, емблеми та ін.);

- інформаційні послуги;

- тиражування печатної продукції та документації;

- маклерска діятельність в сфері нерухомості;

- комерційна та торгово-закупочна діяльність;

- транспортні послуги;

- организація виставок, аукціонів та ярмарок;

- организація курсів та школ різного профиля;

- зовнішньоекономічна діяльність;

- інші види діятельності

Рекламне агентство "Рута" не обмежується тільки рекламною діяльністю. Воно також займається діяльністю, зв¢язанною з іншими видами виробництва й надання послуг.

2.2 Структура та функції рекламного агентства

На Заході існують різноманітні організаційні схеми рекламних агентств спеціалізовані у вузьких областях рекламної діяльності; діверсовані на різні її напрямках; полносервісні, що надають замовникам весь комплекс робіт в області маркетингових комунікацій. Проте в більшості організаційних схем зберігається той самий принцип – всі роботи з конкретними замовниками ведуться одним фахівцем. Його називають відповідальним виконавцем проекту, контактором, бренд-менеджером, якщо він здійснює рекламу фірмового товару. Цей фахівець володіє інформацією про стратегічні плани, можливості, перспективи замовника, даними кон`юктурного, конкурентного й сегментаційного аналізу, що дозволяють обґрунтовано підходити до плануванню, розробці й реалізації рекламних компаній. Контактор особисто знає потрібних йому фахівців, що працюють на фірмі замовника, і користується їхньою повною довірою й підтримкою.

Розглянемо структуру співробітників рекламного агентства, їхнього обов'язку й сферу їхньої діяльності (див. рис. 2.1, 2.2).

1. Контактор. Він – ключова фігура в рекламному бізнесі. В умовах конкуренції, що посилює, коли дуже важко знайти, а тим більше удержати солідного замовника, саме від контактора залежить характер співробітництва з ним – спотанний або планований, вузькоспеціалізованний або комплексний, обмежений або широкомасштабний, короткостроковий або довгостроковий.

Рекламному агентству надто важливо, щоб контактори мали особливі якості.

По-перше, профессіоналізм. І не тільки у своїй, рекламній справі. Контактору необхідно також знання проблем рекломадателя, уміння їх прогназувати і оперативно вирішувати, використовуючи можливості реклами. Професійний контактор викликає повагу, розташовує до довіри.

По-друге, здатність задовольнити очікування рекламодавця. Організовувати таку рекламну кампанію, що принесла б його фірмі, виробам, послугам популярність, забезпечила б їм стійкий збут, принесла відчутний прибуток.

По-третє, уміння налагодити ділові зв'язки із замовниками. Очевидно корінна відмінність таких зв'язків від традиційно культивувалися в радянському суспільстві. Не догоджання того, від чиїх грошей залежить рекламне агентство, а поводження фахівця, що знає собі ціну, свій високий рівень. Якщо представник рекламного агентства водить замовника по ресторанах, робить йому подарунки, як би останньому не було приємно, рано або пізно він спохватиться, що це неефективно витрачаються його ж гроші або гроші таких же як він замовників. Крім того, панібратство далеко від поваги, що при довгострокових контактах звичайно взаємно. Тому контактору мало володіти мистецтвом завоювати, він повинен ще вміти цінувати клієнта і його думку, дивитися на проблеми його очами.

По-четверте, якості, властиві гарним працівникам – захоплення своєю справою, старанністю й акуратністю, оперативністю реагування, неординарним мисленням, логікою, здатністю систематизувати своя праця й прогназировать події.

Щоб "бути на коні", контактор відслідковує ситуацію, постійно повідомляючи, аналізуючи й використовуючи у своїй роботі інформацію, прямо або побічно дотичної рекламно-маркетингової діяльності клієнта, створює й розвиває банк даних, що дозволяє обґрунтовувати, планувати й ефективно реалізовувати рекламні заходи.

Вп'ятих, ерудиція, гарний смак, знання технології рекламної творчості, здатність підтримувати контакти й вести плідні переговори із творчими людьми. Всі ці якості дозволяють контактору успішно співробітничати із творчим контингентом, говорити з ним, "на одній мові", аргументувати свої доводи.

Вшостих, здатність генерувати ідеї і їх захищати, впроваджувати, пропагувати. Ідея, до того, какее сприйняли й взяли на озброєння, нічого не коштує. Успіх контактора багато в чому залежить від того, чи зуміє він "продати" клієнтові свої ідеї, що досить важко зробити, не маючи навички професійного комівояжера (сейлзмена).

Всьомих, здатность прфессионального коммуникатора. Контактору життєво необхідне вміння коротке, точно, переконливо викладати свої думки усно або письмово, представляти дані у вигляді наочної графічної інформації, знання особливостей і прийомів міжособистісного спілкування.

Безпідставно думати, що контактор обійдеться вродженою коммуникабельностью. Необхідні навички здобуваються тільки тренінгом. На Заході, де фірми постійно тренують свій персонал, міжособистісне спілкування є однієї з основопалагающих дисциплін у прграммах навчання. Досить сказати, що міжнаціональна рекламна корпорація "Огилви энд Мейзер Уорлдвайт" щорічно асигнує на внутріфірмові тренінги, у тому числі контакторів, близько 2 млн. дол. Причому ця сума не включає відрядні витрати (харчування, готель, проїзд до місця тренінгу й назад), які оплачуються відділеннями корпорації, що направляють на навчання своїх співробітників. Зазначені суми витрачаються на підготовку прграмм і навчальних посібників, забезпечення тренінгів аудио- і відео-апаратурою, необхідними приналежностями, а також на оплату викладачів.

Завдання якісного обслуговування замовника ускладнюється, якщо він доручає рекламному агентству займатися рекламою протягом досить тривалого періоду одночасно на декількох ринках (у різних країнах, регіонах). Тут можливі два варіанти: рекламне агентство використовує свої філії, якщо вони є, або підписує угоди з місцевими агентствами. Але в обох випадках контактор є координуючим центром і стежить за "оркестровкою" рекламних кампаній і рекламної діяльності в цілому. У цьому випадку особи й організації, що беруть участь у рекламній кампанії, образно говорячи, являють собою "зведений оркестр", у якому кожний виконує свою частину на своєму інструменті й має право на власні варіації, але в результаті, все-таки повинна звучати мелодія, задана диригентом-контактором. У нашім випадку ця "мелодія" – високопрофесійне втілення розробленої рекламним агентством і затвердженої рекламодавцем концепції рекламної кампанії.

Коли широкомасштабні кампанії, що включають різні види, засоби й різні форми, що використовують, і методи реклами, проводяться на ринках, що відрізняються друг від друга маркетинговою екологією, контактор і стає "диригентом", що стежить, щоб кожна рекламна дія була доцільним, загальні витрати мінімальними. Йому доводиться забезпечувати дотримання генеральної лінії рекламної кампанії (зокрема, сформульованої в концепції стратегії використання видів і засобів реклами, уніфікацією візуального й текстового подання рекламної інформації й рекламної ідеї), а також підтримувати оптимальний рівень централізації керування рекламною діяльністю.

    продолжение
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12    

Удобная ссылка:

Скачать дипломную работу бесплатно
подобрать список литературы


Організація діяльності й керування рекламним агентством


Постоянный url этой страницы:
Диплом Організація діяльності й керування рекламним агентством


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.