Організація діяльності й керування рекламним агентством

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Диплом на тему Організація діяльності й керування рекламним агентством

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 125.17 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): сион
14.01.2011
 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12    

Про економічну ефективність реклами можна також судити по тім економічному результаті, що був досягнутий від застосування рекламних коштів або проведення рекламної кампанії. Економічний результат визначається співвідношенням між прибутком від додаткового товарообігу, отриманого під впливом реклами, і видатками на неї.

Для розрахунку економічного ефекту можна використовувати наступну формулу:

Э = Тл х Нт/100 - (Up+ Uд) (3.2)

Де:

Э – економічний ефект рекламування, руб.;

Тд – додатковий товарообіг під впливом реклами, руб.;

Нт – торговельна надбавка на товар, в % до ціни реалізації;

Up – видатки на рекламу, руб.;

Uд – додаткові видатки по приросту товарообігу, руб.

У цьому випадку ми зіставляємо отриманий ефект від проведення рекламного заходу з витратами на його здійснення. Результати такого співвідношення можуть виражатися в трьох варіантах:

- ефект від рекламного заходу дорівнює витратам на його проведення;

- ефект від рекламного заходу більше витрат;

- ефект від рекламного заходу менше витрат. Однак отриманих даних ще недостатньо для зіставлення економічної ефективності витрат на проведення різних рекламних заходів. Більш точно ефективність витрат на рекламу характеризує її рентабельність.

Рентабельність реклами – це відношення отриманого прибутку до витрат. Вона визначається по формулі:

Р = П х 100\ U (3.3)

Де:

Р – рентабельність рекламування товару, %;

П – прибуток, отриманий від рекламування товару, руб.;

U – витрати на рекламу даного товару, руб.

3.4 Психологічна ефективність застосування коштів реклами

Ефективність психологічного впливу рекламних коштів характеризується числом охоплення споживачів, яскравістю й глибиною враження, які ці кошти залишають у пам'яті людини, ступенем залучення уваги.

Ефективність психологічного впливу реклами на споживача можна визначити шляхом спостережень, експериментів, опитувань.

Метод спостереження застосовується при дослідженні впливу на споживачів окремих рекламних коштів. Цей метод носить пасивний характер, тому що спостерігач при цьому ніяк не впливає на покупця, а, навпроти, веде спостереження непомітно для нього. За заздалегідь розробленою схемою спостерігач реєструє отримані дані, які потім всебічно аналізуються. Спостерігач, наприклад, відзначає, який стенд ярмарку або виставки-продажу привертає найбільшу увагу покупців, як довго затримуються пішоходи в тої або іншої вітрини, скільки чоловік після ознайомлення з вітриною заходить у магазин, який товар на вітрині викликає більший інтерес і який попит він користується.

Метод спостереження дозволяє оцінювати психологічний вплив реклами в природних умовах, у безпосереднім спілкуванні споживача з певними рекламними коштами.

Оцінюючи ефективність окремих коштів реклами, у першу чергу встановлюють, чи досягають ці кошти поставленої перед ним мети. Так, для визначення ступеня залучення уваги покупців до зовнішньої реклами (вітрині) можна скористатися наступною формулою:

В = O/П (3.4)

Де:

В – ступінь залучення уваги перехожих;

О – число людей, що звернули увагу на зовнішню рекламу (вітрину) протягом певного періоду;

П – загальне число людей, які пройшли повз вітрину в той же період.

Ступінь дієвості публікації рекламних оголошень рекламодавця в засобах масової інформації умовно можна оцінити в конкретному магазині по формулі:

Д= ДО/З (3.5)

Де:

Д – ступінь дієвості рекламних оголошень;

К – число відвідувачів, що купили рекламований товар;

С – загальне число покупців, що зробили в магазині яку-небудь покупку.

Такі дані можна одержати за показниками чеків, пробитих на підсумовуючих касових апаратах, і за допомогою реєстрації фактів придбання рекламованого товару контролерами-касирами.

Показником дієвості коштів, що рекламують саме роздрібне торговельне підприємство, є відношення числа відвідувачів магазина в період застосування цих коштів до числа відвідувачів у середньому за день. Дані ці можуть бути отримані спостерігачами або за допомогою фотоелемента.

ВИСНОВКИ

Народногосподарська проблема своєчасного доведення товарів від виробництва до населення, формування попиту на них з урахуванням соціально-демографічних особливостей окремих груп споживачів, виховання раціональних потреб людей вимагають використання реклами. Її роль особливо зростає в умовах ринкової економіки, конкурентного середовища, постійного відновлення асортиментів товарів, ускладнення устрою й конструкцій багатьох технічно складних виробів, товарів культурно-побутового й господарського призначення. Своєчасна й вичерпна інформація населення про споживчі властивості й способи використання товарів є найважливішим завданням реклами.

Рекламні звернення створюють і виготовляють рекламні агетства – незалежні професійні організації творчих і ділових людей, які надають рекламодавцям повний обсяг послуг: здійснюють рекламні лослідження, розробляють рекламні макети і виготовляють рекламні звернення, планують і проводять рекламні кампанії.

Рекламні агентства щодня стикаються з широким колом маркентингових ситуацій. Це дає їм змогу глибше розуміти загальну й окрему стратегію поведінки на споживчих ринках України, набувати необхідні навички й компетентність. У свою чергу, це забезпечує вищу якість рекламних звернень і вищу їхню ефективність, ніж тоді, коли їх розробляють і виготовляють самі рекламодавці.

Структура рекламного агентства залежить від того, що ми хочемо робити. Тобто від сфери нашої діяльності: розміщення реклами на телебаченні й радіо, поширення інформації про клієнта через газети й журнали, проведення рекламної кампанії через засоби зовнішньої реклами, світлова реклама й т.д. Але не залежно від цього, існує основна форма рекламного агентства. Будь-яке агентство складається із чотирьох основних відділів:

а). творчий відділ- він займається розробкою й виробництвом реклами;

б). відділ засобів реклами- він відповідальний за вибір засобів реклами иразмещения реклами;

в). дослідницький відділ- він вивчає характеристики й потреби аудиторії;

г). комерційний відділ- він займається комерційною стороною діяльності клієнта.

Працюючи над замовленнями клієнтів, свою лепту вносять всі співробітники агентства, починаючи від секретарів і кінчаючи контакторами, а також фахівці, притягнуті ззовні. При цьому всі співробітники, виконуючи свої певні функції, сприяють досягненню основної мети рекламного агентства- це виконання місії фірми., поставленої на етапі стратагического планування діяльності організації. Розглянемо тепер процес створення реклами.

Для визначення ефективності тих або інших рекламних коштів складаються анкети, які по заздалегідь розробленій програмі письмово, в особистих бесідах, по радіо або телебаченню доводять до відомості споживачів. Аналіз отриманих відповідей дозволяє зробити відповідні узагальнення й висновки. Економічну ефективність реклами найчастіше визначають шляхом виміру її впливу на розвиток товарообігу. Найбільше точно встановити, який ефект дала реклама, можна лише в тому випадку, якщо збільшення збуту товару відбувається негайно після впливу реклами. Це найбільше ймовірно у випадках рекламування нових товарів повсякденного попиту Ефективність психологічного впливу рекламних коштів характеризується числом охоплення споживачів, яскравістю й глибиною враження, які ці кошти залишають у пам'яті людини, ступенем залучення уваги.

Ефективність психологічного впливу реклами на споживача можна визначити шляхом спостережень, експериментів, опитувань.

Перелік посилань

1. Белоконь, А.О. Рекламный менеджмент [Текст] / А.О. Белоконь. – М.: Гелла-Принт, 2004. . – 324 с. 10000 экз. ISBN 7653-62-1.

2. Булаєнко, С.Л. Теорія й практика реклами [Текст]/ С.Л. Булаєнко. – К.: Райдуга, 2004. – 256 с. – 5000 экз. – ISВN 9005-23-7.

    продолжение
 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12    

Удобная ссылка:

Скачать дипломную работу бесплатно
подобрать список литературы


Організація діяльності й керування рекламним агентством


Постоянный url этой страницы:
Диплом Організація діяльності й керування рекламним агентством


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.