Нетрадиційні концепції управління персоналом

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Курсовая на тему Нетрадиційні концепції управління персоналом

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 41.15 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Адвокат
14.03.2011
1 2 3 4 5    

Національний технічний університет україни

«Київський політехнічний інститут»

Факультет соціології та права
Дослідження

з дисципліни «Менеджмент людських ресурсів»

на тему: «Нетрадиційні концепції управління персоналом»
Роботу виконав:                                                                     Науковий керівник:

Студент IV курсу                                                                   Красношапка В.В.

Групи АМ-74                                                                               

Русинов Л.А.                   

                                
Оцінка «_____________» ________________

                                          /підпис керівника/    
Київ - 2010


Зміст

Вступ ....................................................................................................................3

Розділ 1. Загальні принципи управління персоналом організації………….. 4

1.     Теоретичні основи поняття принципів управління персоналом…......4

2.     Традиційні методи управління персоналом організації……………....6

Розділ 2. Нетрадиційні методи управління персоналом…………………….7

1.     Основи та принципи нейролінгвістичного програмування…………..7

2.     Основні техніки НЛП……………………………………………………9

3.     Сукупність НЛП технік, які можна застосувати в управлінні персоналом підприємств та організацій………………………………11

Висновки............................................................................................................19

Використана література....................................................................................20
Вступ
Актуальність роботи полягає у тому, що для управління людськими ресурсами частіше за все в сучасній практиці застосовуються традиційні методи та підходи, як наприклад адміністративний, економічний або теорії побудовані на людських стосунках. Натомість в сучасному мінливому суспільстві слід також звернути увагу на нетрадиційні концепції управління людськими ресурсами, оскілки вони є також ефективними та  актуальними.

Об’єктом даної роботи є система нетрадиційних методів управління персоналом.

Предметом роботи є аналіз теорій нетрадиційних методів управління персоналом та їх практичного значення.

Інформаційною базою для даної роботи слугували роботи присвячені нетрадиційним методам управління, зокрема присвячені нейрон лінгвістичному програмуванню. Крім того, до інформаційної бази можна віднести інформаційні портали загальної світової мережі.

Гіпотезою роботи є твердження про те що існують традиційні методи управління персоналом, але окрім них існує також достатня наукова база нетрадиційних методів, які є також складовою теорії менеджменту управління людськими ресурсами, і можуть ефективно застосовуватися в управлінні.

При виконанні даної роботи використовувалися наступні методи:

·        Системний – розгляд управління персоналом як єдиного цілого, кожен елемент якої пов’язаний з загальною над системою;

·        Аналітичний – аналіз джерел інформації та іпорядкування;

·        Метод узагальнення – узагальнення отриманої інформації.
Розділ 1. Загальні принципи управління персоналом організації
Теоретичні основи поняття принципів управління персоналом

В даний час кадрове планування в багатьох вітчизняних і зарубіжних організаціях стало інтегруючої складовою частиною підприємницького планування.

До 60-х років в розвинених країнах в питаннях управління персоналом орієнтувалися лише на поточні потреби організації. При такому підході роботодавець розраховував отримати в будь-який момент необхідну йому кількість робітників, для використання яких не потрібно тривалої спеціальної підготовки. Надмірний ринок робочої сили давав роботодавцям таку можливість, а звільнення надлишкового персоналу практично нічого не коштувало. Зміни в умовах діяльності організацій висунули спільні для всіх вимоги орієнтуватися при формуванні ресурсів не тільки на поточні потреби, а й на тривалу перспективу. Ця вимога стосується усіх видів ресурсів, у тому числі і людських.

У 70-80-ті роки в практиці управління став застосовуватися систематичний аналіз перспективних потреб організацій та фірм в окремих категоріях персоналу. Сьогодні все більше число компаній виділяють як самостійний вид діяльності кадрових служб кадрове управління і планування людських ресурсів.

Відбуваються зміни, пов'язані з необоротністю економічних реформ і рухом до здорової конкуренції, змушують керівництво організацій і підприємств приділяти значну увагу аспектам управління кадровою політикою, що базується на науково обґрунтованому плануванні.

Вже не є секретом, що в основі всіх недосконалостей наших перетворень, перелік яких дуже великий, лежить відповідна діяльність людей (використання людських ресурсів або "людського капіталу").

У даній роботі розглядається проблема ефективного управління людськими ресурсами в організаціях в умовах становлення вітчизняної моделі соціально-економічного менеджменту, виходячи з тенденцій світового менеджменту і конкретного досвіду, з використання традиційних і нетрадиційних концепцій.

Стрижень будь-якої організації - працюючі в ній люди, котрими необхідно управляти. Система управління персоналом дуже різнобічна та багатогранна. Вона включає в себе всі аспекти взаємодії працівників з організацією.

Управління персоналом організації є цілеспрямованою діяльністю керівного складу організації, керівників і фахівців підрозділів системи управління персоналом.

Вона включає в себе розробку концепції і стратегії кадрової політики, принципів і методів управління персоналом.

·        функції відділу управлінням персоналом організації полягає в:

·        формуванні системи управління персоналом;

·        плануванні кадрової роботи, розробці оперативного плану кадрової роботи;

·        проведенні маркетингу персоналу;

·        визначенні кадрового потенціалу і потреби організації в персоналі.

Для успішного виконання своїх посадових обов'язків працівники відділу, поряд з іншими якостями, повинні володіти такими базовими характеристиками:

·        знанням сфери діяльності організації;

·        професійними знаннями і навичками в області управління персоналом;

·        здатністю до навчання і розвитку;

·        здатністю бути лідером.

Технологія управління персоналом охоплює широкий спектр функцій від прийому до звільнення кадрів: наймання, відбір та прийом персоналу; ділову оцінку персоналу при прийомі та атестації; профорієнтацію та трудову адаптацію; мотивацію трудової діяльності персоналу та його використання; організацію праці та дотримання етики ділових відносин; управління конфліктами та забезпечення безпеки персоналу, навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; управління поведінкою персоналу в організації; управління соціальним розвитком кадрів; вивільнення персоналу.

Управління персоналом передбачає інформаційне, технічне, нормативно-методичне, правове та діловодного забезпечення системи управління персоналом. Керівники та працівники підрозділів системи управління персоналом вирішують питання оцінки результативності праці керівників та спеціалістів управління, оцінки діяльності підрозділів системи управління організації, оцінки економічної і соціальної ефективності удосконалювання управління персоналом.

Ефективна діяльність організації вимагає вироблення напрямку її розвитку. Саме тому працівники відділу управління персоналом повинні вміти сформулювати поставлені цілі організації і знайти способи їх досягнення та реалізації на кожному етапі її ієрархічної щаблі. Це вимагатиме від них знання принципів планування і прийняття рішень, вирішення конфліктів і т.д.

Традиційні методи управління персоналом організації

Методами управління персоналом називають способи впливу на колективи і окремих працівників з метою здійснення координації їх діяльності в процесі виробництва. Всі методи поділяються на три групи: адміністративні, економічні та соціально-психологічні.

    продолжение
1 2 3 4 5    

Добавить курсовую работу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать курсовую работу бесплатно
подобрать список литературы


Нетрадиційні концепції управління персоналом


Постоянный url этой страницы:
Курсовая Нетрадиційні концепції управління персоналом


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.