Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Реферат на тему Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 42.5 кб.
Язык: украинский
07.02.2011
 1 2 3

Рис. 3. Графік лізингових платежів

При цьому вводиться авансовий (нульовий номер) платіж. Отже, можна зробити висновок, що на кінець останнього платежу лізинговий відсоток має найменше значення. Таблиця 3 дає нам зрозуміти, що вартість майна за якою буде зроблено викуп – 600 од., що відрізняється від попередніх прикладів. Відповідно лізинговий платіж склав 4560 од. При цьому відчутно зменшилася загальна сума відсотка і збільшилася загальна сума відшкодувань вартості майна до 3000 од., або 65,8% в лізинговому платежі.

Таблиця 3

Номер платежу

Вартість майна

Відшкодування вартості майна

Лізинговий відсоток

Лізинговий платіж

0.(аванс)

3600

600

-----------

600

1.

3000

300

300

600

2.

2700

300

270

570

3.

2400

300

240

540

4.

2100

300

210

510

5.

1800

300

180

480

6.

1500

300

150

450

7.

1200

300

120

420

8.

900

300

90

390

Всього

600

3000

1560

4560

Отже, питання вибору варіанту лізингового платежу залишається відкритим як для лізингодавців, так і для лізингоотримувачів.

У розвитку лізингових відносин сьогодні можна виявити ряд проблем, пов'язаних з віднесенням лізингових платежів, згідно з законодавством України, до валових витрат виробництва і обігу.

Лізингові платежі включають:

суму, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості об'єкта лізингу;

суму, яка сплачується лізингодавцеві, як процент за залучений ним кредит.

Оскільки Закон про лізинг не належить до тих законів, які можуть встановлювати або міняти механізм сплати податків, то під час включення до складу валових витрат плати за лізинг у цьому документі вказують: відповідно до законодавства України. Однак Закон про лізинг передбачає включення лізингових платежів до складу валових витрат лізингоотримувача, що суперечить положенню Закону про прибуток. А в Законі про прибуток до складу валових витрат включаються будь-які витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням відсотків за борговими зобов'язаннями. До відсотків належить і платіж за використання майна, отриманого в користування, в тому числі і за лізинговими операціями.

Таким чином, на валові витрати лізингоотримувача відноситься "платіж як винагорода лізингоотримувача за отримане в лізинг майно".

Відносити ж на валові витрати суму, що відшкодовує при кожному платежі частину вартості об'єкта лізингу, не можна, оскільки це суперечить Закону про прибуток підприємств. Підтримка лізингових відносин на державному рівні неминуча. Виробничим підприємствам лізинг допомагає реалізувати свою продукцію і вижити в умовах кризи. Враховуючи те, що кожен учасник лізингової угоди фіксує свої податкові зобов'язанню перед державним і місцевим бюджетами і сприяє їх наповненню, слід вважати доцільним вкладення якоїсь частини коштів на підтримку українського підприємництва у створення фірм лізингодавців. Загалом лізинг як форма підприємницької діяльності дуже важливий, оскільки для виробників розширяться можливості збуту власної продукції, особливо тієї, яка дорого коштує. Для лізингодавців лізинг - це більш економічно вигідна форма здачі майна в найм завдяки порівняно високому рівню лізингових платежів. Лізингоотримувачеві надається можливість оперативного поновлення виробничих фондів за рахунок отримання нового дорогого обладнання в користування без його повної оплати. Лізинг одночасно активізує інвестиції приватного капіталу у сферу виробництва, поліпшує фінансове становище безпосередніх товаровиробників і підвищує конкурентоспроможність малого і середнього вітчизняного бізнесу.

Для держави фінансове заохочення лізингу є засобом стимулювання продажу нової техніки, постійного прискорення поновлення виробничих фондів, інтенсифікації розвитку національної економіки та підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку.

Анотація

В даній публікації висвітлено питання необхідності лізингу, як багатогранного і складного економічного явища.

Так як лізинг дозволяє не залучати позиковий капітал і не “заморожувати” власний, то лізингодавцем встановлюється гнучкий порядок лізингових платежів.

Для цього широко використовується міжнародний досвід проведення операцій фінансової оренди.

M. Kulinich

The necessity of the leasing operations for development of national economy.

Annotation

The given publication deals with the question of the necessity of leasing as a many sided and difficult economical event.

As the leasing allows not attracting loan capital and do not "freeze" own and the leasing owner establish the elastic order of leasing payments.

The international experience of leading operations of financing lease is generally used for this.

 1 2 3

Удобная ссылка:

Скачать реферат бесплатно
подобрать список литературы


Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки


Постоянный url этой страницы:
Реферат Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.