Менеджмент ВАТ Донцемент

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Отчет по практике на тему Менеджмент ВАТ Донцемент

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 85.67 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Захарченко Алена
17.02.2010
1 2 3    
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКІЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ.
ЗВІТ
про комплексну з фаху та передвипускну практику студента
             спеціальності „Менеджмент організацій”
             (спеціалізація „Менеджмент у виробничій сфері)
             групи       Мвд-02-1                                                                  _                                                                     
              Бородацької Наталії Володимирівни                                       _
Місце
практики    ВАТ  Донцементсмт. Новоамвросіїка                                                                                                                                                                    
Час практики    13.02.2006 року          до       17.03.2006 року                 
Керівник практики від університету      Коновалова Тетяна Вікторівна
Керівник практики від підприємства     Сліпушкіна Оксана Євгенівна
Торез 2006
Зміст
Вступ............................................................................................................. стор.
1.Характеристика підприємства…………….…………….........................стор.
  1.1.Стисла характеристика підприємства……………………………….стор.
  1.2.Організаційна структура підприємства……………………………...стор.
2. Характеристика  видів діяльності, здійснювані на підприємстві…….стор.
  2.1.Основні види діяльності, здійснювані на підприємстві …………...стор.
  2.2. Основні техніко-економічні показники підприємства…………….стор.
3. Аналіз плану виробництва продукції......................................................стор.
4. Основні виробничі фонди підприємства................................................стор.
  4.1. Структура основних виробничих фондів підприємства…………..стор.
 4.2.Аналіз використання основних виробничих фондів підприємства. стор.
  4.3.Аналіз трудових ресурсів………………….………………………....стор.
5. Доходи та витрати підприємства від здійснюваних
     видів діяльності……………………………………………………...….стор.
   5.1.Аналіз доходів підприємства…………………………………….….стор.
   5.2. Аналіз витрат підприємства…………………………………..…….стор.
6.Оцінка фінансового стану підприємства ............................................... стор.
    6.1.Аналіз ліквідності підприємства………………………………..…стор.
    6.2.Аналіз платоспроможності підприємства…………………………стор.
7.Індивідуальне завдання ...........................................................................стор.
   7.1.Стратегія розвитку підприємства………………………………….стор.
Висновок......................................................................................................стор.
Список використаної літератури ..............................................................стор.
Додатки
3
Вступ
Метою практики є оволодіння навиками практичного застосування знань щодо організації і управління господарчою діяльністю підприємства.
         Завданням практики є вивчення:
-         питань організації і управління господарчою діяльністю підприємства;
-         виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг);
-         здійснюваних на підприємстві видів діяльності;
-         методики розрахунку техніко-економічних показників і виробничо-господарчої діяльності;
-         стану і використання основних засобів.
                                                                                                                                                           
1.Характеристика підприємства
1.1Стисла характеристика підприємства
    Акціонерне товариство ВАТ  “Донцемент” було створено в 1896 році  вітчизняним підприємцем А.Н.Ковалевим. Він побудував при станції  Амвросіївна перший цемзавод і назвав його “Донецьким”. Через рік вступив будівельний завод “Союз” який належав французькому підприємцю Р.Мішо. Обидва заводи були забезпечені печами Дитяча і мали бондарний цех і кар’єр для добування сировини.
   Йшов час цементна промисловість настояла на місці. В послідуючи дисятирічча, йде непереривна технічна реконструкція підприємства. Також продовжується збільшення  потужності підприємства, утому числі застосування передових технологічних процесів, приготування шламу обжиг клінкера і помола цементу. На комбінаті вперше розроблена  в Україні і освоєна  технологія виробництва сульфатостійкого партландцемента застосовуваного при будівництві шахт і гідротехнічних споруд.
   В 1994 році створюється відкрите акціонерне товариство “Донцемент” в склад якого увійшли об'єднані  кар’єри по виробництву цемента завод асбоцемвиробів.  В 1994 році  запущений в експлуатацію новий карповський меломергельний кар’єр на території підприємства. В 1995 році введене в експлуатацію упаковане відділення  дозволяюще таріровать цемент в євроупаковку.
      Підприємство попередньому не губе передових позицій в якості цементу. Докази тому золотий приз “ За якість” полученний у 1997 році у Франції, общенаціональна нагорода “ Вища проба” 2000 року, вручена за високу
якість і конкурентоспроможність портландцементного клінкера і портландцемента. Як і раніше його використовують на основних
будівництвах Запорізька і Ровенська атомні станції, Бориспольский аеропорт, гідроспоруди.
    Місце знаходження ВАТ “ Донцемент”:
87333, Донецька область, Амвросіївський район, с.м.т. Новоамвросіївське вулиця 12- грудня 14.
  Характер господарської діяльності закріплені в уставі такими положеннями:
-         Максимально задовольнити потреби підприємств, організацій, громадян України, а також іноземних споживачів у будівельних матеріалах.
-         Утворення загальних і малих підприємств, господарських товариств з залученням грошових матеріальних коштів,  юридичних і фізичних осіб України і іноземних країн з ціллю отримання прибутку.
-         Допомога у формуванні і розвитку ринка і ринкових відносин.
-         Розробка і реалізація соціальних природоохоронних і екологічних программ, а також інша діяльність незаборонена законодавством України.
Форма власності ВАТ “ Донцемент” колективна, виробнича по тужність 50% його використання.
           
1.2 Організаційна структура ВАТ “Донцемент”
         ВАТ „Донцемент” самостійно здійснює виробничо-господарчу діяльність, укладає кредитні та господарчі договори, несе повну відповідальність за їх виконанням.
Рис. 1 Узагальнена організаційна структура управління Амвросіївського ВАТ „Донцемент”.
  Голова правління ВАТ “Донцемент” здійснює поточне керівництво всією діяльністю  ВАТ “Донцемент”. Голова правління має наступні права:
-         самостійно визначає структуру органів керування виробничих підрозділів, витрати на утримання апарату керування, професійно якісний склад робочої сили;
-         в межах повноважень видає накази, дає вказівки, які є обов`язковими до виконання працівниками підприємства, укладає договори з найманими робітниками на виконання робіт, послуг та інших видів діяльності підприємства.
   З метою оперативного рішення питань виробничо та соціально-економіного характеру всі працівники підприємства розподіляються на дві категорії: адміністрацію, яка складається з керівника підприємства, його заступника, керівників відділів, головного бухгалтера та трудовий колектив у склад якого входять всі інші працівники.
  Відділ кадрів здійснює роботу по комплектуванню підприємства кадрами робітників та службовців необхідних професій та спеціальностей.
  Директор по фінансам і економіки здійснює керівництво праці по економічному плануванню на підприємстві, використанню резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності.
   Планово - економічний відділ являється самостійним структурним підрозділом підприємства і відчиняється заміснику директора по економічним питанням (головному економісту)
   Відділ праці і заробітної плати являється самостійним структурним підрозділом підприємства. В його обов`язки входять:
-         проведення аналіза організації і структури заробітної плати по підрозділам підприємства категоріям і професіям робітників.
-         Контроль за використання фондів заробітної плати в цехах, відділах і службах підприємства прийняття рішень по виявленню недоліків і їх ліквідація.
   Бухгалтерія являється самостійним структурним підрозділом підприємства на правах відділа і відчиняється головному бухгалтеру. У своєї діяльності головний бухгалтер користується положенням по бухгалтерському обліку і звіту. Головними задачам бухгалтерського обліку являються: формування певної інформації о господарських процесах і фінансових результатах діяльності організації.
   Заступник головного бухгалтера забезпечує організацію бухгалтерського обліку на підприємстві та здійснює контроль за раціональним економічним  використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Замісник головного бухгалтера повинен забезпечувати облік поступаючих грошових коштів, товарно матеріальних цінностей, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій пов`язанних з їх рухом.
    Головний механік забезпечує безаварійну та надійну роботу усіх видів обладнання. Керівники дільниць здійснюють керівництво над під порядковими дільницями.
     У службу головного енергетика входять: керівник цеха ПВК, керівник цеха КІП, керівник цеха АСУП і зв`язку.
2.Характеристика видів діяльності, що здійснюються на підприємстві
2.1.Основні види діяльності ВАТ “Донцемент”
   Головним видом діяльності ВАТ “Донцемент” являється виробництво цемента. Підприємство має 6 технологічних ліній по виготовленню клінкера сумарной плановою потужністю 1988 тисяч тонн клінкера за рік і 8 технологічних ліній по помолу цемента сумарной потужністю 2000 тисячи тонн цемента за рік.
   Головними стадіями технологічної лінії виробництва являється:
1.     Добування і переробка сировині.
2.     Приготування сировинної суміші.
3.     Обжиг клінкера.
4.     Зберігання і відвантаження готової продукції.
   Технологічні лінії уводились поетапно з 1956 до 1967 року. Головною сировинною виробництва цемента являється мергель і мєл. Крім цього на різних етапах виробництва в залежності від марки цемента використовуються різноманітні добавки, такі як шлак, гіпс, піритні огарки. 
   Підприємство самостійно займається видобутком головної сировини мєла і мергеля. Гірські роботи ведуться відкритим способом. Розробка корисних копалин здійснюється ескаваторами з попереднім рихленням масива енергієй вибуху.
   Передчасний посол шлама виробляється в мельницях “ Гідрофол”. Перевезення сировини по кар`єру здійснюється залізничним транспортом із кар`єра на виробництво автотранспортом і гідротранспортом  ВАТ “Донцемент” як і більшість цементних підприємств в Україні використовують “Мокрий” спосіб виробництва цемента. Готовий цемент транспортується  насосом в силоса.
    Різновид випускаємої продукції включає:
-         портландцемент ний клінкер;
-         портландцемент для асбесцементних виробів;
-         портландцемент I-500;
-         портландцемент II (A-Ш-500) з мінеральними домішками;
-         портландцемент II (А-Ш-400) з мінеральними домішками;
-         портландцемент II (Б-Ш-400) з мінеральними домішками;
-         сульфатостійкий портландцемент М-400;
-         шлакопортландцемент М -400;
-         портландцемент I-500н (бездомішковий нормативний).
   Продукція ВАТ “Донцемент” високої якості, на підприємстві випускаються високоякісні марки 500. Вперше було наважено випуск сульфатостійкого портландцемента, без особливого переобладнання технології і матеріальних затрат. Це стало можливим завдяки унікальної сировинної бази. Мергель знаходиться неподалік від натуральної сировини, що гарантує високу якість продукції. В 1995 році збудован і введений в експлуатацію цех упаковки цемента по євро стандартам де встановлена машина “Ротопаркер” фірми   “Меллерс”. Виробництво 120 тонн або 2400 мішків цемента в годину, загрузка цемента в бумажняні мішки виробляється автоматично з подачею на пакетоформуючу машину, де формується пакет з піддоном або без нього і запаюється в термоусадочну плівку. Максимальн вага одного пакета – 1950 кг. Підприємство має можливість випускати тарірованіє цемента в м`які контейнери “Біг-Бег” вагою 1,0-1,5 тонн. Також по бажанню клієнтів цемент може таріроваться у мішки вагою від 10до50кг. Склад готової продукції складає 5 тисяч тонн з навантаженням з/д вагони з двух рамп.
2.1Основні техніко-економічні показники підприємства
Таблиця 2.1
Основні техніко-економічні показники по ВАТ “Донцемент”
Показники
Одиниця
2003 рік
2004 рік
+
%
виміру
1.Виручка від реалізації
тис.грн.
59248,4
173390,7
+114142,3
292%
2.Собівартість реалізованої продукції
тис.грн.
49069,5
122763,0
+73693,5
250%
3.Обсяг виробленої продукції,
тис.грн.
46571,6
131767,4
+85188,8
283%
4.Валовий прибуток
тис.грн
1350,5
27578,7
+26278,2
2042%
5.Фондовіддача
тис.грн.
0,35
1,02
0,45
291%
6.Середньоблікова чисельність
чол.
1308
1489
+181
114%
 штатних працівників
7.Фонд оплати праці штатних
тис.грн.
5233,1
10238,0
+5004,9
196%
працівників
8.Середьомісячна заробітна
грн.
333
573
+240
172%
плата штатних працівників
9.Фінансовий результат
тис. грн.
8358,6
11231,8
+2873,2
135%
10. Дебіторська заборгованість
тис. грн.
1609,1
8084,3
+6475,3
502%
11. Кредиторська заборгованість
грн.
8089,7
7727,4
-362,3
96%
12. Витрати на 1 гривню продукції
тис.грн.
1,26
0,62
-0,64
49%
   Відповідно до техніко-економічних показників за 2003-2004 рр. можна  зробити висновок, що обсяг реалізації  в 2004р. збільшився на 114142,3 тис.грн. у порівнянні з 2003 р. Собівартість продукції збільшилась у 2004 на 73693,5 тис.грн. за рахунок збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції. Обсяг виробництва теж збільшився у 2004 році на 85188,8 тис.грн. Валовий прибуток збільшився у 2004 році на 26278,2 тис.грн. Фондовіддача у 2004 році збільшилась на 0,45 тобто кожна гривня у 2004 році принесла на 0,45 грн. більше, ніж у 2003 році. Чисельність працівників у 2004р. збільшилась на 181 чоловіка, це пов`язано з тим, що підприємство почало розширювати свою діяльність, відповідно збільшились фонд оплати праці на 5004,9тис.грн. та середньомісячна заробітна плата на 240 тис.грн. По фінансовому результату – збитки зменшились на 2873,2 тис.грн. з 8358,6 у 2003р.  Дебіторська заборгованість збільшилась у 2004 році на 6475,3 тис.грн. Кредиторська заборгованість 362,3 тисюгрн. Витрати на 1 гривню продукції зменшились на 0,64грн. з 1,26 у 2003 році.
3.Аналіз  плану виробництва продукції
Таблиця 3.1
    продолжение
1 2 3    

Добавить отчет о практике в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать отчет о практике бесплатно
подобрать список литературы


Менеджмент ВАТ Донцемент


Постоянный url этой страницы:
Отчет по практике Менеджмент ВАТ Донцемент


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.