Комплексний аналіз галузі

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Научная работа на тему Комплексний аналіз галузі

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 40.73 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Елена
14.06.2010
1 2 3    
Проблема аналізу зовнішнього оточення підприємства і конкурентного середовища, у якій воно функціонує, уперше почало розглядатися в 30-х роках . У 70-х роках Портером була запропонована модель галузі, представлена як взаємодія п'яти основних рушійних сил: споживачів, постачальників, потенційних нових конкурентів, потенційних нових товарів і внутрішнє суперництво в галузі.
Зміна економічної системи господарювання, перехід до ринкової системи управління і її реорганізація виходячи із особливостей теперішнього стану вимагають від багатьох підприємств змінити свій підхід до забезпечення конкурентоспроможності, виділити його в якості провідної задачі, головної цілі існування і роботи підприємства.
Головна мета всіх досліджень - визначити стратегічні можливості підприємства, виявити його сильні і слабкі сторони, знайти шляхи удосконалення діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності фірми на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Загальні відомості про ТОВ «Експомедіа»
Товариство з обмеженою відповідальністю "Експомедіа"- одне з багатьох підприємств у сфері послуг з надання оренди обладнання міста Києва. Його було засновано 02 лютого 2003 року на приватній власності його власника з правом найму працівників.
Предметом діяльності підприємства є:
- здавання під найм офісного устаткування та комп’ютерної техніки;
- інші послуги, надаванні юридичним особам та не включені до інших угруповань;
- ремонт (спеціалізований) апаратури для трансляції та ретрансляції передач;
- видання газет;
- реклама;
- тиражування відеозаписів.
Трудовий колектив підприємства складається з 20 осіб, які зайняті в діяльності на основі трудового договору.
В минулому 2006 році основна діяльність підприємства була пов'язана з наданням послуг з передачі у користування проекційного обладнання для проведення різноманітних заходів; конференц сервіс, організація, проведення і технічне супроводження презентацій, конференцій, семінарів, виставок, ярмарків; реалізація і обслуговування проекційного обладнання. Річний обсяг продажу в 2006 р. продукції склав 49 501,40 тис. грн. Чистий прибуток підприємства склав 41 587,50 тис. грн. Середня рентабельність продукції - 6.8 відсотки. Підприємство здійснює облік усієї своєї діяльності, контроль за ходом виробництва продукції і послуг, веде оперативний бухгалтерський облік і статистичну звітність у порядку встановленому законодавством.
        Місією компанії «Експомедіа» є забезпечення орендним мультимедійним обладнанням споживачів і якісним обслуговуванням. До цілей підприємства відносяться: прибутковість,
·      збільшення частки ринку
·      більш високе й надійне положення в галузі
·      підвищення якості продукції
·      зниження витрат виробництва у порівнянні з основними конкурентами
·      розширення і покращення номенклатури продукції
·      підвищення репутації компанії серед клієнтів
·      покращення обслуговування клієнтів
·      визнання компанії лідером в області технологій та інновацій
·      підвищення конкурентноздатності на міжнародних ринках
·      збільшення можливостей зросту
·      повне задоволення запитів клієнтів,
·      виконання соціальної функції (спонсорство соціальних проектів).
Для прийняття ефективних рішень про діяльність на тому чи іншому сегменті потрібна надійна інформація про специфіку сегмента, тобто треба визначити фактори, що характеризують ринок, а також «виміряти» сегмент за цими факторами. Велике значення при цьому має сегментація – ступінь деталізації ринку, згідно з обраними критеріями. Фірма досконало з’ясовує потреби у визначенні типу продукції, фірма може прагнути до зменшення витрат, або ж проводити поліпшення спеціалізації.
Ознаки
Значення ознаки
 
обладнання
проектор
холодильник
Плазмова панель
Термін оренди
Менше 24 год.
Більше 24 год.
Більше 48 год.
Вид платежу
одночасно
В розстрочку
Змішано
Покупці
Фіз. особа
Юр. особа
Група юр. осіб
Діяльність ТОВ "Експомедіа" побудована таким чином, що різні види продукції знаходяться на різних етапах життєвого циклу, що дозволяє раціонально витрачати кошти на маркетингову діяльність.
Стратегічний елемент бізнесу (СЕБ) – це напрямок діяльності компанії, що має власні місії і задачі, діяльність якого можна планувати незалежно від інших напрямків. СЕБ може бути підрозділом компанії, товарною групою чи, навіть, окремим товаром чи торговою маркою.
Метод BCG заснований на принципі аналізу матриці зріст/частка ринку. Цей метод планування портфеля, що оцінює СЕБ компанії з погляду темпів зростання їхнього ринку і відносної частки цих елементів на ринку. СЕБ поділяються на «зірок», «дійних корів», «темних конячок» і «собак» (див. рис. 1).
Характеристика портфеля пропозицій ТОВ «Експомедіа»
Види прод-ї,
традиційні
об’єм реалізації, шт
Частка ринку, 2006р %
2003 р
2004 р
2005 р
Під-ва
конкуренти
1.Проектор
350
570
940
45
29
2.Екран
270
320
750
30
18
3.Радіомікрофон
400
640
980
49
20
4.Плазмова панель
160
210
530
22
10
Види прод-ї,
Нові товари
об’єм реалізації, шт
Частка ринку, 2006р %
2003 р
2004 р
2005 р
Під-ва
конкуренти
5.Харчування
110
250
400
35
21
6.Поселення
70
200
350
29
9
7.Шоу-програми
140
300
580
44
22
8.День народження
30
90
200
18
8
9.Конференція
45
140
300
25
10
10.Свята
20
50
120
11
3
Темпи росту ринку=940/570=1,65
Відносна частка ринку=45/29=1,55
Частка ринку в загальному обсязі реалізації=1870/9525=19,6%
Вертикальна вісь на рис. 1, темпи росту ринку, визначає міру привабливості ринку. Горизонтальна вісь, відносна частка ринку, визначає міцність положення компанії на ринку. Швидко розвиваються напрямки діяльності, товари, що мають велику частку ринку. Вони вимагають звичайно могутнього інвестування для підтримки свого росту. Згодом їхній ріст сповільнюється, і вони перетворюються в «дійних корів».
Подпись: ПовільніПодпись: ВеликіПодпись: Темпи зростання: 

Для визначення типу ринкової структури необхідно розрахувати показники концентрації: Індекс концентрації та Індекс Херфіндаля - Хіршмана
     n
CR i=∑qi
        I=1
Де CR i- індекс концентрації певної кількості (n) підприємств, %;
 
    qi – частка продажу і-го підприємства, %

Компанія
Обсяги продажу, тис. Грн., 2005 р
Q i
Q i * Q i
Медіанек
2054
0,20
0,0400
Експомедіа
1987
0,19
0,0361
Пресском
2109
0,21
0,0441
Лігір ІТБС
1468
0,14
0,0196
Літер
1598
0,16
0,0256
Магнум Інтернешнл
957
0,09
0,0081

10173
Приблизно 1
0,1735
∑= 0,2+0,19+0,21=0,6, тобто 60 %, що означає, що ринок помірно концентрований
ННІ=0,1735, на ринку олігополія
Оцінка конкурентної позиції Експомедіа для плазмових панелей NEC 42” в 2006 році
Показники
Медіанек
Лігір  ІТБС
Пресском
Магнум Інтернешнл
Літер
Експомедіа
Попит
Дуже високий
середній
високий
низький
середній
Дуже високий
Обсяг реалізації
6500
4200
4500
1150
4100
6900
Вагов.коеф-т
0,93
0,60
0,64
0,16
0,59
0,99
Ціна, грн./шт
450
390
400
450
420
460
Вагов.коеф-т
0,9
0,78
0,8
0,9
0,84
0,92
Виручка від реалізації, тис.грн.
2925
1638
1800
517,5
1722
3174
Вагов.коеф-т
1,04
0,59
0,64
0,18
0,62
1,13
Частка ринку, %
40
8
5
2
5
40
Вагов.коеф-т
1
0,2
0,13
0,05
0,13
1
Статут. Кап-л, тис. грн
340
280
250
180
320
300
Вагов.коеф-т
0,97
0,8
0,71
0,51
0,91
0,86
Бальна оцінка для кожної фірми
8
6
7
5
7
9
Вагов.коеф-т
0,8
0,6
0,7
0,5
0,7
0,9
Зважена оцінка
38,72
17,82
20,44
9
21,63
44,1
Еталонні показники :
-                                  обсяг реалізації -7000 шт в рік
-                                  ціна 500 грн/шт.
-                                  Статутний капітал – 350000 грн.
-                                  Виручка від реалізації 2800000 грн
-                                  Попит – дуже високий
-          Частка ринку 40%
Основні цілі аналізу галузі полягають у наступному:
- оцінити розмір, ступінь зрілості галузі, інтенсивність конкуренції й основні конкуруючі сили в ній.
- оцінити привабливість галузі
- знайти позицію підприємства в галузі, де воно щонайкраще змогло б взаємодіяти з усіма конкуруючими силами.
Основні питання пов’язані зі створенням профілю галузі та її загальної характеристики приведені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Споживачі
Які розміри ринку і його сегментів, темпи росту і потенціал, тенденції зміни?
Чи існує циклічність чи сезонність попиту?
Яка чутливість ринку до цін?
Який середній рівень рентабельності в галузі?
Яка диференціація продукту?
Чи існує залежність від декількох великих споживачів?
Яка імовірність вертикальної інтеграції?
Постачальники
Наскільки стійкими є розмір, структура постачальників
Який рівень конкуренції серед постачальників?
Чи мають намір постачальники нарощувати інтеграцію на вашому рівні бізнесу?
Наскільки взаємозалежні будуть постачальники в майбутньому?
Чи будуть надійні джерела сировини й енергії?
Чи є причини очікувати значних змін у витратах чи приступності сировини?
Конкуренція
Яка інтенсивність конкуренції?
Чи існують рівні конкуренти і баланс у галузі?
Чи можуть основні конкуренти порушити баланс у галузі?
Чи передбачуване поводження конкурентів?
Які бар'єри входження в галузь і відходу з її?
Як може вплинути розвиток технологій на інтенсивність конкуренції?
Наскільки унікальні цілі і стратегії основних конкурентів?
Яка конкурентноздатність замінників?
Чи можна відвоювати ринок замінників за допомогою цінової конкуренції?
Усі ці питання зв'язані з загальною оцінкою привабливості галузі. Для оцінки привабливості галузі корисно сформувати профіль галузі так, як це представлено в таблиці 2.

Таблиця 2.
показник
стан
Оцінка привабливості
Дуже непривабливо
непривабливо
нейтрально
привабливо
Дуже привабливо
СПОЖИВАЧІ І РИНОК
Розмір ринку
великий
*
Темп росту ринку та потенціал
великий
*
Циклічність попиту
незначна
*
Сезонність попиту
незначна
*
Чутливість цін
велика
*
Прибутковість продукції
середня
*
Диференціація продукту
велика
*
ФАКТОРИ КОНКУРЕНЦІЇ
Існування рівних конкурентів
багато
*
Інтенсивність конкуренції
висока
*
Ступінь спеціалізації конкурентів
висока
*
Труднощі входу в галузь
високі
*
Труднощі виходу з галузі
середні
*
Мінливість долі на ринку
середня
*
Рівень інтеграції
високий
*
Наявність товарів-замінників
багато
*
Завантаженість потужностей
середня
*
БАР’ЄРИ ВХОДЖЕННЯ В ГАЛУЗЬ
Ефект масштабу
середній
*
Необхідні капіталовкладення
великі
*
Прихильність споживачів до постачальників
низька
*
Наявність каналів розповсюдження
багато
*
Доступ до каналів розповсюдження
легкий
*
Доступ до сировини
легкий
*
Захист з боку держави
слабий
*
Соціокультурний спротив
слабий
*
БАР’ЄРИ ВИХОДУ З ГАЛУЗІ
Державні і соціальні обмеження
мало
*
Спеціалізація активів
висока
*
Конвертуємість активів
низька
*
Залежність від стратегічних відносин
велика
*
Затрати на перехід в іншу галузь
великі
*
ПОСТАЧАЛЬНИКИ
Інтенсивність конкуренції серед постачальників
низька
*
Наявність матеріалів замінників
мало
*
Наявність місцевих постачальників
мало
*
Доступ до іноземних постачальників
легкий
*
Формування стратегічних союзів
мало
*
Рівень вертикальної інтеграції з постачальниками
низький
*
ТЕХНОЛОГІЇ
Рівень технічних новинок
високий
*
Складність виробництва продукції
висока
*
Патенти та інтелектуальна власність
багато
*
Наукоємність продукту
низька
*
    продолжение
1 2 3    

Добавить научную работу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать научную работу бесплатно
подобрать список литературы


Комплексний аналіз галузі


Постоянный url этой страницы:
Научная работа Комплексний аналіз галузі


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.