КОНЦЕПЦІЯ ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Курсовая на тему КОНЦЕПЦІЯ ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 211.72 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): МаляВо
14.03.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Гипероглавление:
Факультет соціології та права
Курсова робота
Рис.1.1. Закони організації
Рис.1.2. Об’єктивні закони організації
Управлінські практики на різних стадіях розвитку організації
Основні переваги та недоліки деяких моделей розвитку організацій
Продовження табл.1.2.
Загальна інформація кафедр факультету соціології
Різниця цілей підприємництва та надання освітніх послуг
Продовження табл.2.2.
Відповідність ФС стадії ясел
Відповідність ФС стадії юності
Відповідність ФС стадії розквіту
Порівняння ФС та ФСП
Відповідність ФСП стадії юності
Наявність відхилень ФСП на стадії юності
Продовження табл.2.8.
Цілі та завдання ФСП на стадії юності
Продовження табл.2.9.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НТУУ «КПІ»
Факультет соціології та права
Курсова робота

З курсу «»

На тему:

«»


Виконала:

 студентка -го курсу

Групи
«Київ-2010»
зміст

ЗМІСТ. 2

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1.     концепція життєвих циклів організації – теоретичний аспект. 4

1.   Основні положення концепції життєвих циклів організації, її етапи та характерні ознаки. 4

1.2. Моделі ЖЦ організації та їх порівняльний аналіз. 9

РОЗДІЛ 2. Аналіз діяльності ФСП НТУУ "КПІ" з позицій концепції ЖЦ організації 22

2.1. Аналіз факультету соціології 1996-2007 з позицій моделі ЖЦО Адізеса  22

2.2. Аналіз ФСП з позицій моделі ЖЦО Адізеса. 29

2.3. Напрямки діяльності ФСП у відповідності з його ЖЦО.. 33

ЛІТЕРАТУРА.. 42
вступ

Актуальність даної роботи полягає у необхідності гармонійного розвитку Факультету соціології і права, що був створений на основі двох різних факультетів, що мали свої власні особливості, методику та методологію навчання. Новостворений факультет повинен розвиватися за певними законами, які діють на даній стадії його розвитку, тому головним завданням роботи слід вважати визначення стаді ЖЦО та підпорядкування своєї діяльності за рекомендаціями авторів, які займались  даним питанням.

Проблема життєвих циклів організації була широко висвітлена багатьма авторами, що працювали в даному напрямку: І.Адізеса, Л.Грейлера, І.Івашковської, Г.Константінова та С.Філоновича, Смирнова Є, Широкова, тощо.

Об’єктом даної роботи є концепція життєвих циклів організації. Предметом роботи виступає Факультет соціології і права.

Метою даної роботи виступає аналіз діяльності Факультету соціології і права з позиції концепції життєвих циклів.

В ході роботи нам доведеться поставити наступні завдання:

·        встановити основні положення концепції життєвих циклів організації, її етапи та характерні ознаки;

·        розглянути моделі ЖЦ організації та здійснити їх порівняльний аналіз;

·        здійснити аналіз Факультету соціології 1996-2007 з позицій моделі ЖЦО Адізеса;

·        здійснити аналіз ФСП з позицій моделі ЖЦО Адізеса;

·        визначити напрямки діяльності ФСП у відповідності з його ЖЦО.
РОЗДІЛ 1.    концепція життєвих циклів організації – теоретичний аспект

1.                 Основні положення концепції життєвих циклів організації, її етапи та характерні ознаки.

Життєвий цикл організації – це сукупність стадій розвитку, які проходить організація за час свого існування.

Існуюча концепція розглядається в рамках теорії менеджменту і характерна тим, що організація, за час свого існування, проходить певні етапи розвитку, що суттєво впливає на її структуру, діяльність, цілі та завдання. Як зазначає Шацька Є.Ю, концепція життєвих циклів організації передбачає розгляд  функціонування організації з точки зору певних періодів, що характерні для будь-якої структури [14].

Концепція життєвого циклу, заснована на біологічній аналогії життєвого циклу живого організму, розвивається протягом останніх кілька десятиліть і широко застосовується в сучасних організаційних і управлінських дослідженнях. Існує декілька концепцій життєвого циклу в теорії управління, з різними об'єктами дослідження, кожен з яких є системою: галузь, організація, продукт, торгова марка, працівник, деякі внутрішньо організаційні характеристики. Але, незважаючи на відмінність об'єктів дослідження, можна виділити наступні основні характеристики поняття «життєвий цикл» [14]:

·        продовженість в часі;

·        наявність декількох взаємопов'язаних послідовних стадій;

·        перехід від однієї стадії до іншої характеризується кількісними і якісними змінами.

В даний час управління по стадіях життєвого циклу є дієвим інструментом для менеджменту організацій.

Основне призначення концепції життєвого циклу організації – пояснення змін, які відбуваються в організації з часом.

Оцінка розвитку організації на основі моделі її життєвого циклу дозволять визначити пріоритети, які важливі для її функціонування.

Розвиток заснований на життєвому циклі будь-якої матеріальної системи, який включає вісім взаємопов'язаних етапів: нечутливість, впровадження, зростання, зрілість, насичення, спад, крах і ліквідація або утилізація [11].

На кожній фазі циклу відбуваються певні зворотні і незворотні зміни параметрів внутрішнього та зовнішнього середовища, які по різному впливають на організацію і вимагають різних стратегій поведінки організації.

У практичній діяльності виникає потреба організації у визначенні стадії розвитку та вироблення подальшої стратегії.

Вчені розробили і представили досить велику кількість моделей життєвого циклу організацій. Найбільш відомі з них Адізес І., Грейнер Л., Ліппі Д. і Шмідт В., Молнар Б. З., Пригожин О. І., Данко Л. та ін. Кожен дослідник в основі своїй моделі життєвого циклу використовував різні організаційні характеристики і розглядав різну кількість етапів розвитку [1; 9; 15].

Але, як зазначає Шацька, не дивлячись на різницю в моделях життєвих циклів, у висновках дослідників є загальні твердження. Усі автори сходяться в тому, що існує певна послідовність стадій розвитку організацій, перехід до кожної наступної стадії пов'язаний з серйозної організаційної перебудовою, кожна стадія є наслідком попередньої і повернутися назад складно і всі моделі розглядають широкий спектр організаційних характеристик: вік, кількість співробітників, зростання продажу, розмір, концентрація власності, динаміка навколишнього середовища, стратегія, функції культури, покоління управління, складність, тощо.

Необхідно зазначити і те, що організація, під час свого життєвого циклу, розвивається по певним законам, ігнорування яких призведе до завдання суттєвої шкоди ефективному управлінню підприємством та завдасть істотних збитків його діяльності.

Закони мають велике значення для діяльності організації, тому що вони формують теоретичний фундамент і дозволяють оцінювати і прогнозувати розвиток управлінських ситуацій.

Існує кілька підходів до класифікації законів організації. Беляев А. А. и Коротков Е. М. розрізняють загальні, приватні і специфічні закони організації (Рис.1.1.) [14].Рис.1.1. Закони організації

Смирнов Е. А. виділяє дві групи законів: універсальні, розділяючи їх в свою чергу на основні та фонові і специфічні (Рис.1.2.) [11].

    продолжение
1 2 3 4 5 6 7 8 9    

Добавить курсовую работу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать курсовую работу бесплатно
подобрать список литературы


КОНЦЕПЦІЯ ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ


Постоянный url этой страницы:
Курсовая КОНЦЕПЦІЯ ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.