Загальні відомості про музику

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Реферат на тему Загальні відомості про музику

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 14.6 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Вован
15.03.2011
 1 2

Глінки, Чайковського, Глазунова, а також у музиці радянських композиторів.

Мазурка — танець польського походження, побудований також у тричастковому розмірі, але легкий, швидкий і стрімкий, з підкреслюванням частки, здебільшого другої.

Полонез — старовинний польський урочистий танець— хід. Він характерний акордовим складом у тричастковому розмірі з обов'язковим дробленням чвертей в акомпанементі.

Особливо велику художню цінність мають мазурки і полонези Шопена, Глінки, Чайковського і Скрябіна.

Полька — швидкий танець чеського походження в дво-частковому розмірі. До польки близький екосез — старовинний шотландський танець, легкий і швидкий, також двочасткового розміру.

Менует — французький танець, повільний, плавний з низькими поклонами і присіданнями, побудований в двочастко-вому розмірі. Гавот — такого ж походження, але за характером своїм швидкий, енергійний, розмір — двочастковий.

Марші за своїм складом дуже різноманітні — військові, урочисті, фантастичні, траурні і т. ін. Пишуться марші у дво-частковому і чотиричастковому розмірах.

Написана для одного або кількох інструментів музика називається камерною. Прикладом такої музики є сонати, тріо, квартети. Камерній музиці протиставиться музика, написана для великого складу виконавців, а саме: симфонічна, оперна і хорова.

В галузі вокальної музики ми розрізняємо твори малих і великих форм. Пісні, романси, серенади, баркароли, колискові — це невеликі вокальні твори.

Баркарола — пісня на воді, в човні. Музичний супровід звичайно передає похитування човна, рух води.

Серенада — хвалебна, здебільшого любовна пісня, що виконується звичайно під акомпанемент гітари, тому досі в серенадах супровід фортепіано часто наслідує звучання гітари.

Елегія — ліричний твір сумного, задумливого характеру.

Опера, ораторія — великі музично-драматичні твори, в яких усі дійові особи співають у супроводі оркестру. Основними вокальними формами, опери є речитативи, арії, ансамблі і хори. Опера пишеться на спеціально складений текст у вигляді п'єси — лібретто.

Арія — одна з найважливіших оперних форм, в якій дійові особи виражають свої думки, почуття і переживання. Звичайно арія побудована у великій тричастковій формі з речитативом. Як на приклад вкажемо на арію князя у другій картині третьої дії опери «Русалка» Даргомижського. Невеликі арії часто називаються арієтами.

Речитатив — це спосіб музичного викладу, близький до розмовної мови. Тут нема єдиної плавної мелодії, яка є обов'язковою для оперної арії.

Аріозо — це невелика, проста і стисла за формою арія, що не має широкого мелодичного розвитку. Як на приклад вкажемо на аріозо Ленського «Я люблю вас» з першої дії опери «Євгеній Онєгін» Чайковського.

Велике місце в опері посідають хори і масові сцени. Бувають в опері і танцювальні номери.

На початку опери звичайно виконується увертюра, яка побудована здебільшого на основних темах опери. Увертюра часто пишеться у формі сонатного алегро. В деяких операх замість великої увертюри буває невеликий вступ, найчастіше пов'язаний з основними образами. Це ми можемо простежити на операх «Євгеній Онєгін» Чайковського, «Снігуронька» Римського-'Кор-сакова і «Травіата» Верді.

Увертюра може бути і самостійним твором програмного змісту, пов'язаним з конкретним сюжетом. Такі увертюри «Ромео і Джульетта» Чайковського і «Егмонт» Бетховена.

Балет — музично-драматичний твір, в якому весь сюжет передається рухом дійових осіб під музику в супроводі оркестру. Як на приклад цього роду творів можна вказати на балети «Спляча красуня», «Лебедине озеро» і «Щелкунчик» Чайковського, «Золушка» Прокоф'єва, «Червоний мак» Глієра, «Гайяне» Хачатуряна, «Лілея» Данькевича.

Відомості про оркестр. До складу симфонічного оркестру входять три групи інструментів — струнно-смичкова, духова і ударна. Струнно-смичкова і духова (дерев'яна і мідна) групи будуються за принципом так званої квартетності, тобто використовуються чотири основні інструменти різних регістрів. Струн-н і — скрипки, альти, віолончелі, контрабаси; д е р е в'я н і духові— флейти, гобої, кларнети, фаготи; мідні духові — труби, валторни, тромбони, туби; з ударних інструментів найбільш вживані літаври, що можуть настроюватись на певну висоту, барабан великий і малий, тарілки, трикутник. Дуже часто до оркестру вводяться додаткові інструменти, наприклад, із струнних — арфи, з духових — англійський ріжок, з ударних — дзвіночок та інші.

Часто використовується оркестр, який складається тільки з духових інструментів, переважно мідної групи. Такий оркестр називається звичайно військовим, він зручний як похідний оркестр. Іноді для духового оркестру пишуть і великі твори. Прикладом тут може бути 19-а симфонія Мясковського.

Дуже поширений у нас оркестр російських народних інструментів, що складається з домбр і балалайок різної величини (різних регістрів). В деяких оркестрах використовуються гуслі. Для російського народного оркестру тепер пишеться багато творів, зокрема тут слід згадати концерт для балалайки з оркестром Василенка, російську увертюру на народні теми Будашкіна та ін.

Оркестр, що складається з мандолін і гітар, називається неаполітанським.
 1 2

Удобная ссылка:

Скачать реферат бесплатно
подобрать список литературы


Загальні відомості про музику


Постоянный url этой страницы:
Реферат Загальні відомості про музику


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.