Бюджетний кодекс України

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Кодекс на тему Бюджетний кодекс України

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 128.51 кб.
Язык: украинский
16.09.2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 46    

БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 37-38, ст. 189 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 599-IV ( 599-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.161

N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.34

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 15.10.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67

N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

N 1349-IV ( 1349-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.218

N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323

N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493

N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103

N 2264-IV ( 2264-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.122

N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162

N 2350-IV ( 2350-15 ) від 13.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.189

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267

N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18

N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

ст.96 )

Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України,

її структура, принципи, правові засади функціонування, основи

бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за

порушення бюджетного законодавства.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом

України

1. Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що

виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання

бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за

виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Стаття 2. Визначення основних термінів

1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому

значенні:

1) бюджет - план формування та використання фінансових

ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються

органами державної влади, органами влади Автономної Республіки

Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного

періоду;

2) бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних

громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань;

3) бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування

доходів, видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням

погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної

сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та

іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних

стандартів;

4) бюджетна програма - систематизований перелік заходів,

спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких

пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до

покладених на нього функцій;

5) бюджетна система України - сукупність державного бюджету

та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних

відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і

врегульована нормами права;

6) бюджетна установа - орган, установа чи організація,

визначена Конституцією України ( 254к/96-ВР ), а також установа чи

організація, створена у встановленому порядку органами державної

влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами

місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок

відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні

установи є неприбутковими;

7) бюджетне асигнування - повноваження, надане розпоряднику

бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття

бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою

в процесі виконання бюджету;

8) бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до

бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору,

придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій

протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити

платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому;

9) бюджетне призначення - повноваження, надане головному

розпоряднику бюджетних коштів цим Кодексом, законом про Державний

    продолжение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 46    

Добавить кодекс в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать кодекс бесплатно
подобрать список литературы


Бюджетний кодекс України


Постоянный url этой страницы:
Кодекс Бюджетний кодекс України


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.