Аналіз середовища господарської організації

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Реферат на тему Аналіз середовища господарської організації

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 16.99 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Корсак Юрий
08.12.2010
1
Міністерство освіти України
Київський національний економічний Університет
Кафедра менеджменту
Реферат з дисципліни “Стратегічне управління”
“Аналіз середовища господарської організації”
                                                    Роботу виконав:
                                                                                         Студент вечірнього факультету
                                                                            5 курс, спеціальність 8103 гр.2
                                                       Роботу перевірив:
Київ

План.       

 

1.      База виробничої практики                                    

2.     Аналіз зовнішнього середовища  організації                 

3.     Аналіз проміжного середовища                                      
4.     Аналіз внутрішнього середовища та SWOT-аналіз.                         
5.     Місія підприємства.                                                
6.     Джерела

                                               
1. Загальна  характеристика організаціі.
ВАТ "пивзавод "Рогань" - акціонерне товариство по виробництву пива, питної води,безалкогольної та слабкоалкогольної продукції. Воно - одне з найбільших підприємств України устатковане найновішим сучасним обладнанням. Проектна потужність заводу - 10 млн. дал пива на рік. У грудні 1989 року була випущена перша продукція пивзаводу - безалкогольні прохолоджувальні напої. З 1998 року ВАТ "Пивзавод "Рогань" почало виробництво слабоалкогольних напоїв.
Крім основної діяльності товариство займається організацією та здійснення оптово-роздрібної торгівлі, сервісним та гарантійним обслуговуванням різних видів техніки та апаратури, розробкою програмного забепечення та комп'ютерізації процесів виробництва, будівельними та ремонтно-будівельними, столярними роботами. Наприкінці 2000 року Бельгійська компанія з виробництва пива "Інтербрю" придбала 86,4 % акцій ВАТ "Пивзавод "Рогань." В 2001 році ця компанія володіла 87,08 %. Бельгійська компанія "Інтербрю" - друга компанія у світі з виробництва пива. На Україні вона володіє контрольним пакетом акцій, крім ВАТ "Пивзавод "Рогань", також ще Миколаївського пивзаводу "Янтар" та Чернігівського пивзаводу "Десна".
 Основні види продукції,що виробляє ВАТ "Пивзавод "Рогань":
1)пиво: "Слобожанське" "Монастирське" "Монастирське темне" "Веселий монах" "Українське світле" "Золота ера" "Княже" "Студент" "Оригінальне" "Рогань безалкогольне" "Парламентське"
2) безалкогольні напої: "Лимонад" "RC-кола" "Оранж" "Зелене яблуко" "Яблуко" "Дюшес" "Тропик" "Маракуя" "Тоник плюс" "Дитяче шампанське" питна вода із свердловини
3) слабоалкогольні напої: "Джин-тонік" "Ром-кола" "Вермут-лимон" "Бренді-кола".

2. Анализ факторов зовнішнього середовища
 та їх вплив на ВАТ «Рогань”.
Зовнішнє середовище — це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які організація не може впливати взагалі або має незначний вплив.
Група факторів
Фактор
Вияв

Можливі відповідні дії ВАТ

Зміни у доходах населення
“-“ Зменшення продаж.
- Зменшення ціни;
-         Зміна асортименту;
-         Скорочення виробництва;
Вільне ціноутворення
“+”,«–»  Розвиток конкуренції між підприємствами.
 
- Розробка збалансованої торгівельної політики;
Масштаби економічної підтримки окремих галузей економіки
“+“ возможность уменьшения себестоимости;
“-“ развитие нечестной конкуренции из-за користування окремими суб’єктами  разными пільгами.
-         Знаходження більш дешевих ресурсів для виробництва;
-         Развитие ассортимента
2.
П
О
Л
І
Т
И
Ч
Н
І
Державна податкова політика
Ускладнення роботи в наслідок змін в податковій політиці держави
- Пристосування до змін у податковій політиці шляхом , вдосконалення технологій составления звітності тощо.
Рівень протекціонізму
Збільшення або зменшення рівня оподаткування імпортних конкурентных товарів
-         Зміна ціни;
-         Лобіювання на законодавчому рівні інтересів національних виробників;
Рівень корупції державних структур
“+” возможность применения методов нечестной конкуренции;
“-”При високому рівні корупції уменьшается планово стратегическая стабильность бизнеса.
-         Пристосування до сформованого ситуації
-         чи протидія їй, у залежності від рівня витрат і шансів на успіх.
3.
П
Р
А
В
О
В
І
Недосконалість податкового законодавства
“+” Поява можливості ухилення від сплати податків
“-“Ускладнення роботи ВАТ через нечіткість, незрозумілість та можливі протиріччя в окремих моментах законодавства;
- Використання складних схем ведення діяльності для зменшення витрат;
4.
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
І
Ч
Н
І
Низкий рівень науково технічного прогресу.
“-“ Зменшення конкурентноздатності ;
- Своєчасна модернізація производства
3. АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОТОЧЕННЯ
ТА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ГАЛУЗІ.
Проміжне середовище — це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які вона може впливати через встановлення ефективних комунікацій.
Таблиця 1.2.
Параметри
Оцінка (за 10- бальною шкалою)
1. Можливий показник зростання галузі
5
2. Легкість входження нових фірм у галузь
9
3. Інтенсивність конкуренції в галузі
9
4. Рівень використання товарів-субститутів
3
5. Рівень впливу покупців і власників  торгівельної мережі
9
6. Рівень технологічності в галузі
5
7. Показник інноваційної діяльності в галузі
3
4. Аналіз внутрішнього середовища організації.
Внутрішнє середовище організації — це сукупність факторів, які формують її довгострокову прибутковість і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу організації.
Аналіз внутрішнього середовища підприємства має здійснюватися з урахуванням тенденцій, що склалися в зовнішньому середовищі. У процесі цього аналізу перевіряється вся система господарювання підприємства та окремих його підсистем щодо реалізації можливостей, які зовнішнє середовище надає підприємству, а також вживаються заходи щодо запобігання й послаблення загрози його існуванню, тобто виявляються сильні та слабкі сторони з оцінкою ймовірності реалізації перших і подолання останніх.

СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ ПІДПРИЄМСТВА

Таблиця №3.
Аспект середовища
Сильні сторони
Слабкі сторони
1.Операційна система
Швидко діюча система
Обмеженість діяльності ЕОМ.
2. Персонал
Добре обізнаний у спеціфіці діяльності фірми;
Недостатня кваліфікація молодих спеціалістів;
3. Маркетинг
Сильна позиція у спеціфічних ринкових сегментах;
Высокий рівень розвитку marketing-mix
Розміри підприємства надто малі , щоб впливати на ринкову ситуацію.
4. Менеджмент
Знання про найважливіші стратегічні групи.
- Недостатньо обгрунтотвані стратегічні дії;
- Недостаточный рівень розвитку аналітичних підсистем;
5.Фінанси
Стабильные прибутки від діяльності
- Певна циклічність діяльності, нерівномірність отримання прибутків;
- Недостаточные обсяги інвестицій;
 
Тепер на основі інформаціх про сильні та слабкі стоорони діяльності підприємтсва побудуэмо матрицю SWOT-аналізу, що дає змогу проаналізувати становища підприємства і можливі шляхи його розвитку.
5. Місія підприємства
Місіямета, задля якої існує організація.
Місія тісно пов’язана з такими категоріями, як «бачення» розвит­ку фірми, «філософія існування фірми» тощо, і майже завжди є особистим поглядом керівників найвищого рівня на перспективу розвитку підприємства.
Управлінська цінність формулювання місії полягає у визначенні довгострокової орієнтації підприємства та основних рішень стосовно узгоджених дій з реалізації «бачення» його розвитку.
 
МІСІЄЮ   ВАТ "пивзавод "Рогань"
є збільшення обсягів прибутку та підвищення соціального рівня персоналу;
через виробництво та реалізацію слабкоалкогольних напитков;
з метою розвитку підприємства.
7.     Джерела
1.     Шершньова З.Є., Оборська С.В. Ратушний Ю.М. “Стратегічне управління”, КНЕУ 2001
2.       Шершньова З.Є., Оборська С.В. Ратушний Ю.М. “Стрратегічне управління”, КНЕУ, 1999


SWOT-аналіз  ВАТ "пивзавод "Рогань"
Зовнішнє середовище
Можливості (шанси)
1) Розширення виробництва для задоволення потреб споживачів;
2) Вхождження у нові ринки;
3) Поліпшення законодавства;

Загрози

1) Постійні зміни у нормативному регулюванні;
2) Велика ймовірність розвітку та виникнення нових конкурентів;
3)  Зростання збуту товарів-замінників;
Внутрішнє   Середовище
Сильні сторони:
1) наявність кваліфікованих кадрів;
2) налагоджена функціональна система управління з досить глибоким розподілом праці;
5) Высокий рівень розвитку marketing-mix
6) Наявність жорсткої виробничої дисципліни у колективі;
Заходи
1)       Збільшення прибутків за рахунок збільшення обсягів продажу;
2)       Розробка нових галузей діяльності компанії;
3)       Науково-технічні дослідження;
4)       Впровадження новітніх технологій;
Заходи
1)       Пошук стратегій протистояння можливим конкурентам;
2)       Лобіювання інтересів компанії на законодавчому рівні;
3)       Більш доскональне вивчення можливостей існуючої законодавчої бази.
Слабкі сторони
1) Недостаточный рівень розвитку аналітичних підсистем;
2) Брак коштів на розробку та впровадження нових технологій;
3) Неможливість досить швидкого пристосування до змін у податковому законодавстві;
Заходи
1) Впровадження новітніх технологій виробництва, що знизять собівартість продукції і підвищать її якість. 
2) Вдосконалення  системи планування й аналізу даних.
Заходи
1)  Покращення якості продукції за низької собівартості;
2) Более привлекательная рекламма.
3) Задоволення спеціфічних потреб споживачів.
1

Добавить реферат в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать реферат бесплатно
подобрать список литературы


Аналіз середовища господарської організації


Постоянный url этой страницы:
Реферат Аналіз середовища господарської організації


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.